Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 1:32:50 πμ
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 22:50

Θέμα «βασικού μετόχου» επαναφέρει η ΝΔ με την πρόταση αναθεώρησης

Θέμα «βασικού μετόχου» επαναφέρει η ΝΔ σύμφωνα με τους άξονες συνταγματικής αναθεώρησης που παρουσίασε στην αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά, ο επικεφαλής της κ. Πρ. Παυλόπουλος.


Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΝΔ προτίθεται να επαναφέρει στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης τις διατάξεις περί «βασικού μετόχου» (άρθρο 14, παρ. 9 του Συντάγματος) που αφορούν στο ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιοκτήτη, εταίρου ή βασικού μετόχου ΜΜΕ και ιδιοκτήτη, εταίρου ή βασικού μετόχου επιχείρησης που αναλαμβάνει δημόσια έργα ή δημόσιες προμήθειες, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απορρίψει τον σχετικό εκτελεστικό νόμο της κυβέρνησης Καραμανλή του 2005 κρίνοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ο κ. Παυλόπουλος, ωστόσο, επικαλείται την μεταγενέστερη απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου του 2008 σύμφωνα με την οποία, όπως σχολίαζε, δικαιώθηκε στην συντριπτική του πλειοψηφία ο νόμος της κυβέρνησης Καραμανλή πλην του σημείου για τα συγγενικά πρόσωπα.

Όπως είπε, διευκρινίζοντας την θέση του, το Σύνταγμα θα εναρμονιστεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον «βασικό μέτοχο» στο συγκεκριμένο σημείο περί συγγενικών προσώπων, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι με την εναρμόνιση θα ανοίξει και ο δρόμος για τον εκτελεστικό νόμο εφαρμογής της συνταγματικής πρόβλεψης.

Κατά τα λοιπά, οι βασικοί άξονες που παρουσίασε ο κ. Παυλόπουλος στην επιτροπή περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας και την αλλαγή του τρόπου εκλογής του, την μείωση του αριθμού των βουλευτών, την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, τα μη κρατική πανεπιστήμια κ.ά.

Οι βασικοί άξονες της πρότασης περί αναθεώρησης του Συντάγματος είναι, όπως παρουσιάστηκαν από τον κ. Παυλόπουλο, οι εξής:

Α. Θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της εθνικής μας ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας.

Β. Περαιτέρω θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδίως εκείνα που αφορούν:

1. Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (σ.σ. εδώ περιλαμβάνεται το θέμα του «βασικού μετόχου»).

2. Την παιδεία, ώστε η χώρα μας ν’ αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή μας.

3. Την ιδιοκτησία, προεχόντως δε την ακίνητη.

4. Το περιβάλλον, ώστε να τονωθούν η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.

Γ. Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και εφοδιασμός τους με τ’ απαραίτητα εχέγγυα -αλλά και επιφόρτισή τους με τις ανάλογες υποχρεώσεις- ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Με παράλληλη ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών τους και των οικονομικών των προσώπων που μετέχουν στον δημόσιο βίο, μελών τους ή μη.

Δ. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον θεσμό του δημοψηφίσματος.

Ε. Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της Εκτελεστικής Εξουσίας κι ενίσχυση των αντίστοιχων θεσμικών αντιβάρων, κυρίως μέσα από:

1. Την αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με παράλληλη αλλαγή του καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο δημοκρατική νομιμοποίηση.

2. Την κατάλληλη πρόβλεψη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και οριοθέτηση των σχέσεών της με τη Νομοθετική Εξουσία και τους Βουλευτές> Καθώς και μέσα από τον περιορισμό της διάρκειας των θητειών των κορυφαίων οργάνων της.

3. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης εκπλήρωσης της αποστολής τους.

ΣΤ. Ενίσχυση της Νομοθετικής Εξουσίας κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κυρίως μέσα από:

1. Την περαιτέρω εμπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήματος και την θέσπιση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγματικώς προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

2. Την λελογισμένη μείωση του αριθμού των βουλευτών και τον περιορισμό του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει, στα όρια όπου τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτέλεση των συνταγματικώς προσδιορισμένων καθηκόντων τους.

3. Την υιοθέτηση ρυθμίσεων που καθιστούν ουσιαστική τόσο την άσκηση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών όσο και την απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών.

Ζ. Περαιτέρω παγίωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από:

1. Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.

2. Την απεξάρτηση του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της από την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας.

3. Την θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου με αμιγώς δικαστική σύνθεση.

4. Την σαφή οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η. Αναμόρφωση των διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν την οικονομία και τον κρατικό παρεμβατισμό ώστε:

1. Να ενισχυθεί, πάντοτε μέσα στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία και ν’ αποκτήσει η κρατική παρέμβαση πραγματική αναπτυξιακή νοοτροπία.

2. Να επιλύονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι σχετικές διαφορές από την Δικαιοσύνη προς διευκόλυνση των εκάστοτε νομίμως εκδηλούμενων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Πηγή: Το Βήμα