Quantcast
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, 8:50:44 πμ
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 20:36

Από το 2009 ζητά το Χέρσο νέα Κοιμητήρια. Και χρειάστηκε “μέσον” για να εγκριθούν το 2022

Το 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Χέρσου γνωμοδότησε και ζήτησε την δημιουργία νέων κοιμητηρίων καθώς τα τότε υφιστάμενα γέμιζαν με ταχείς ρυθμούς και όφειλε η δημοτική αρχή να προβλέψει την δημιουργία νέων.


Οι μήνες έτρεχαν, τα χρόνια περνούσαν και το 2011 και το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς και η δημοτική πλέον κοινότητα Χέρσου γνωμάτευαν και πάλι περί της ανάγκης δημιουργίας νέων κοιμητηρίων και της καταλληλότητας του υποδειχθέντος χώρου.
Πέντε χρόνια αργότερα, το 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς γνωματεύει μια φορά ακόμη καθώς το γκουβέρνο ασχολείται μετά ζήλου με τους ζωντανούς και δεν του περισσεύει χρόνος για τους νεκρούς.
Και για να μην περάσει από το νου κανενός πως όλες ετούτες οι γνωματεύσεις ήταν “πολιτικές και του βρόντου” δίχως τεχνική τεκμηρίωση περί της καταλληλότητας του χώρου, ενημερώνουμε ότι από το 2011 υπάρχει γνωμοδότηση και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας... (ΚΧΣΟΠ)
Γνωμοδοτήσεις όμως υπάρχουν και του 2013 και του 2018 και του 2019 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ούτε αλλαγή συνόρων της Χώρας, που λέει ο λόγος, δεν θα χρειάζονταν τόσες αποφάσεις και τόσες γνωμοδοτήσεις.
Κι όμως: Νέα κοιμητήρια στο Χέρσο δεν έβλεπαν κι ας φώναζε κάθε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Θέμης Ανθρακίδης. Επί θητείας του θείου του, Χρήστου Ανθρακίδη, ζητήθηκαν τα Κοιμητήρια.
Κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει...
Και μην θαρείτε πως όλα ετούτα τα οιονεί ...αρχαιολογικά περί γνωμοδοτήσεων είναι γεννήματα της δημοσιογραφικής (πλούσιας πάντα) φαντασίας.
Μνημονεύονται καταλεπτώς στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διότι το θαύμα έγινε. Η απόφαση ελήφθη και δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με υπογραφή της Π.τ.Δ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του αρμόδιου Υφυπουργού Νικόλαου Ταγάρα.
Κι αν αναρωτηθείτε πως και μας θυμήθηκε ο υφυπουργός Ταγάρας, ας πούμε το καλό λόγο: Ένας ημέτερος υφυπουργός, ο παντός καιρού Γιώργος Γεωργαντάς, τον επισκέφθηκε και του θύμισε πως αν αργήσει ακόμα λίγο να εγκριθεί η δημιουργία νέων Κοιμητηρίων η κυβέρνηση συνάμα θα οφείλει να ...απαγορεύσει και τους θανάτους! Κι αυτό, επί του παρόντος, δεν είναι εφικτό.
Για την ιστορία καταγράφουμε τα βασικά στοιχεία της απόφασης, του διατάγματος καλύτερα, με τίτλο: “ Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή πλησίον οικισμού «Χέρσου» της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου του Δήμου Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) για τον καθορισμό χώρου Νέων Κοιμητηρίων και καθο-ρισμός όρων και περιορισμών δόμησης”
το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 31 Δεκεμβρίου 2021, τέταρτο τεύχος, αρ. φύλλου 979.
Ιδού:
Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή πλησίον οικισμού «Χέρσου» του Δήμου Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) για τον καθορισμό χώρου Νέων Κοιμητηρίων και την έγκριση οδού, όπως ο χώρος φαίνεται ...
Άρθρο 2
1. Εντός του παραπάνω καθοριζόμενου χώρου Νέων Κοιμητηρίων καθορίζονται χώροι I, II, III, IV και V, χώρος πλατείας, στάθμευσης, καύσης λουλουδιών, εστίασης και εκκλησίας, όπως φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Στους παραπάνω χώρους εστίασης και εκκλησίας καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:
α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας του χώρου.
β. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).
γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων του χώρου εστίασης: δύο (2).
δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά του μέτρου (1,50) σε περίπτωση κατασκευής στέγης.
ε. Τα κτίρια πρέπει να απέχουν τέσσερα (4,00) μέτρα από τις ρυμοτομικές γραμμές, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος....