Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, 8:58:50 μμ
etpa
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 13:36

Δημιουργία θεματικού πάρκου αεραθλητικών δράσεων στη Νέα Καβάλα, ρωτήθηκαν όμως οι αρμόδιοι;

Συντάκτης:

Ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος τον οποίο καλείται να υπερβεί το αίτημα του Δήμου Παιονίας για τη δημιουργία θεματικού πάρκου αεραθλητικών δραστηριοτήτων στη Νέα Καβάλα, πριν τεθεί καν σε φάση προμελέτης, αναδεικνύεται από την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κ. Χύτα.


Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Παιονίας υπέβαλε στις 11 Ιουνίου ε.ε. αίτημα προς το Υπουργείο για την παραχώρηση έκτασης στον χώρο που συλλήβδην αποκαλείται αεροδρόμιο Νέας Καβάλας επί σκοπώ δημιουργίας θεματικού πάρκου αεραθλητικών δραστηριοτήτων. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης με ερώτησή του ζήτησε να πληροφορηθεί για την τύχη του αιτήματος.
Ιδού λοιπόν ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος τον οποίο καλείται να υπερβεί το αίτημα, όπως αναδεικνύεται από την απάντηση στον κ. Χύτα, απάντηση την οποία μας κοινοποίησε.
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κων. Χήτας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Στις 14-06-2021 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας) αίτημα του Δήμου Παιονίας, με αριθ. πρωτ. 9313/11-06-2021, για την παραχώρηση των υπ' αριθ. 361, 374, 375 και 376 γεωτεμαχίων αγροκτήματος Ν. Καβάλας Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1978, με σκοπό τη δημιουργία θεματικού πάρκου αεραθλητικών δραστηριοτήτων.
Η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας), προκειμένου να αποφανθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β' του ν. 4061/2012 (Α'66), όπως ισχύει, πρόκειται να ζητήσει με έγγραφό της για κάθε ένα από τα παραπάνω ακίνητα από τις ακόλουθες αρμόδιες Υπηρεσίες, τα εξής:
«Α) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης:
Να προβείτε, εφόσον αυτό απαιτείται, στην έκδοση απόφασης προσδιορισμού της χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 446 του από 14-7-1999 Κωδικοποιημένου διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).
Β) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς:
Να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας για την ως άνω παραχώρηση και αν το ακίνητο βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο ή ζώνη μνημείων.
Γ)Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας:
Να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας για την ως άνω παραχώρηση και αν το ακίνητο βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο ή ζώνη μνημείων.
Δ) Διεύθυνση Δόμησης - Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών Δήμου Κιλκίς:
Να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας για την ως άνω παραχώρηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 446 του από 14-7-1999 κωδικοποιητικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Τ.Α/27-7-1999), καθώς και αν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση στο ανωτέρω ακίνητο.
Ε) Δασαρχείο Κιλκίς:
Να μας γνωρίσετε τις απόψεις σας για την ως άνω παραχώρηση, ως προς τη μορφή του ως άνω ζητούμενου ακινήτου.
ΣΤ) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κιλκίς:
Να εξετάσετε και να μας γνωρίσετε το νομικό και πραγματικό καθεστώς του ζητούμενου ακινήτου καθώς και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.)».
Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των σχετικών απαντήσεων και είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β' του ν. 4061/2012 (Α'66), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα δύναται να εισηγηθεί αρμοδίως την παραχώρηση των υπόψη ακινήτων στον Δήμο Παιονίας.
Τάδε έφη Υπουργός Σπυρίδων Λιβανός.
Και τώρα γίνεται απολύτως κατανοητός και ο τίτλος του ρεπορτάζ.