Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, 3:25:35 μμ
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 14:45

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο διορισμός του υποδ. του νοσοκομείου Κιλκίς

Συντάκτης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια για το διορισμό του υποδ. του νοσοκομείου Κιλκίς με αρμοδιότητα το νοσοκομείο Γουμένισσας Ηλία Ζάχαρη, με τριετή θητεία.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

 

Διορίζουμε τον ΖΑΧΑΡΗ ΗΛΙΑ του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 207126, πτυχιούχο του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΙΛΚΙΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο , με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 46/8-1-2020). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4894151136/9-1-2020).