Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, 3:21:34 μμ
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007 14:39

Ερωτήσεις Σ. Τσιτουρίδη για δρόμο Κιλκίς-Προμαχώνα και κολυμβητήριο Κιλκίς

Ερωτήσεις προς τους αρμοδίους Υπουργούς, σχετικές με τα θέματα της κατασκευής νέου οδικού άξονα Κιλκίς – Χέρσου – Δοϊράνης – Μουριών – Προμαχώνα Σερρών και της αποπεράτωσης του κολυμβητηρίου Κιλκίς, κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής Κιλκίς της Ν.Δ. και τέως Υπουργός Σάββας Τσιτουρίδης.

Για το θέμα του δρόμου ο βουλευτής Κιλκίς αναφέρει:
«Ο οδικός άξονας Κιλκίς – Χέρσο – Δοϊράνη – Μουριές – Προμαχώνας παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών προβλημάτων και γι’ αυτό το λόγο έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη το αίτημα για την κατασκευή καινούριου οδικού άξονα.
Οι δύο βασικοί λόγοι που καθιστούν επιτακτική ανάγκη την κατασκευή νέου οδικού άξονα σχετίζονται με τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις εξυπηρετήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων. Ειδικότερα, με το ζήτημα της ασφάλειας σχετίζεται ο μεγάλος αριθμός θανατηφόρων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων και η άσχημη κατάσταση του οδοστρώματος. Παράλληλα, η αδυναμία στην εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών φόρτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πλάτος της οδού το οποίο αντιστοιχεί σε επαρχιακή και όχι εθνική οδό, καθώς και στην αυξημένη ζήτηση που προέρχεται από ένα σημαντικό αριθμό βαρέων οχημάτων που διέρχονται από τους συνοριακούς σταθμούς Δοϊράνης και Προμαχώνα, πέρα από τη διέλευση Ι.Χ. οχημάτων. Με βάση αυτά τα δεδομένα,
Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.                                     
Πότε και πώς θα προχωρήσει η μελέτη κατασκευής νέου οδικού άξονα "Κιλκίς - Χέρσο -Δοϊράνη - Μουριές - Προμαχώνας" με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στη μέση, στα πρότυπα του δρόμου Κιλκίς - Θεσσαλονίκη που κατασκευάζεται αυτήν την εποχή έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών φόρτων και η ασφάλεια των διελεύσεων σε μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα;»

Κολυμβητήριο
Για το κολυμβητήριο ο κ. Τσιτουρίδης αναφέρει:
«Η κατασκευή του κολυμβητηρίου Κιλκίς, ενός έργου μεγάλης σημασίας για την πόλη του Κιλκίς, αλλά και το σύνολο του Νομού, έχει δυστυχώς προχωρήσει μόνο σε ένα μικρό ποσοστό καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφονται συνεχώς προβλήματα στην εκτέλεση  του έργου.
Η διαδικασία κατασκευής είχε αρχίσει στις 20/9/2001, ημερομηνία της πρώτης δημοπρασίας του έργου με προϋπολογισμό μελέτης 4.155.539 ευρώ. Η δημοπρασία δεν ανέδειξε τότε ανάδοχο και χαρακτηρίστηκε άγονη. Στη συνέχεια, ορίσθηκε δεύτερη ημερομηνία δημοπρασίας, η 28/8/2002, με προϋπολογισμό μελέτης 5.194.360 ευρώ. Σ’ αυτήν τη δημοπρασία αναδεικνύεται ανάδοχος η εταιρεία «Κ.Μεσάϊκος Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με την οποία υπογράφεται σύμβαση στις 4/2/2003 με τελικό προϋπολογισμό μελέτης 5.194.360 ευρώ. Ωστόσο, η συνεργασία σ’ αυτήν την περίπτωση διακόπηκε με ευθύνη του αναδόχου, έχοντας πιστοποιηθεί κατασκευασμένο έργο συνολικού ύψους 1.025.220 ευρώ ή 20% του συνολικού προϋπολογισθέντος κόστους. Στις 3/3/2006 ο απερχόμενος ανάδοχος αντικαταστάθηκε από νέο ανάδοχο, την εταιρεία «Θεσμική Α.Ε.». Στις 5/3/2006 συντάχθηκε μια μόνο πιστοποίηση για το νέο ανάδοχο ύψους 212.500 ευρώ. Δυστυχώς, στις 24/9/2007 διαλύθηκε και η νέα εργολαβία με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει έκτοτε ημιτελές.  Κατόπιν τούτου, ερωτάται ο Υπουργός Πολιτισμού, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε η κατασκευή του Κολυμβητηρίου Κιλκίς επιτέλους να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Κιλκίς ένα σημαντικό έργο;»