Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, 9:54:39 πμ
Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2008 05:01

Η κυβέρνηση σεβάστηκε το λόγο της για τις παραμεθόριες

Τις επιμέρους ρυθμίσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες εξισώνεται ο ν. Κιλκίς με τους ήδη ενταγμένους νομούς στο καθεστώς παραμεθόριων περιοχών αναλύει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το πλήρες κείμενο της νεότερης ανακοίνωσής του έχει ως εξής:
Από το Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη ανακοινώθηκε ότι η ρύθμιση για την υπαγωγή του νομού Κιλκίς στους παραμεθόριους νομούς της χώρας περιλαμβάνεται στο  Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών που κατατίθεται προσεχώς στη Βουλή.
Ειδικότερα στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:
4. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) καθώς και οι διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α’) έχουν εφαρμογή και για τις μετατάξεις υπαλλήλων στους νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Κυκλάδων και στους νομούς Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς για τις περιοχές πέραν των όσων καθορίστηκαν ως παραμεθόριες με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 42/2175/11943, 11639,11981,12268,12826,13542/20.12.1995 (ΦΕΚ 1054/Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας καθώς και για όλα τα νησιωτικά Επαρχεία της χώρας».
β. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει, έχουν επίσης εφαρμογή για τους νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς».
«Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα ένταξης του νομού Κιλκίς στους παραμεθόριους νομούς της χώρας και όλα τα προνόμια που απορρέουν από την υλοποίησή της. Η κυβέρνηση είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της και φρόντισε να αποκαταστήσει την αδικία που είχε δημιουργηθεί σε βάρος του νομού μας. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Εσωτερικών για την ανταπόκρισή του στις παρεμβάσεις που άσκησα όλο αυτό το διάστημα για να ενταχθεί και ο νομός μας στους παραμεθόριους» δήλωσε ο κ. Κιλτίδης.