Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 1:42:14 μμ
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 18:56

Μιχαλία Καραμισάκη προς υγειονομικούς σε αναστολή: Ουδείς εργαζόμενος απολύθηκε στο ΚΚΣ Κιλκίς εξαιτίας μη εμβολιασμού

Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το ψήφισμα που κατέθεσαν υγειονομικοί υπάλληλοι σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς την Παρασκευή 15 Ιουλίου, όπου μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε απόλυση εργαζομένων από το Κέντρο Κοινωνικής
Στήριξης, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Ουδείς εργαζόμενος απολύθηκε από το 'ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΛΚΙΣ', εξαιτίας μη εμβολιασμού.
Η ανάγκη για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ωφελούμενων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου, η οποία τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων μέρους του προσωπικού, οδήγησε στην απόφαση της μη ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων και στην πρόσληψη νέων, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που δημιούργησε η αναστολή αυτή.
Άλλως και σε διαφορετική περίπτωση, το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς, θα βρισκόταν αντιμέτωπο ακόμη και με το ενδεχόμενο της οριστικής παύσης της λειτουργίας του.

Η Πρόεδρος

Μιχαλία
Καραμισάκη