Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021, 11:11:43 μμ
etpa
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 19:12

Προσωρινός διοικητής στη δομή Νέας Καβάλας

Συντάκτης:

Η γνωστή παθογένεια του δημοσίου να εφευρίσκει προβλήματα κι όπου δεν υπάρχουν, καταγράφηκε και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, μεταξύ των οποίων και της Νέας Καβάλας. Έληξε η σύμβαση με ορισμένους διοικητές και παρότι θα όφειλε η κυβέρνηση είτε να αντικαταστήσει, αν η αξιολόγηση ήταν αρνητική, είτε να ανανεώσει έγκαιρα τη σύμβαση, επέλεξε να τοποθετήσει προσωρινούς διοικητές μέχρι να λάβει οριστική απόφαση.


Στη Δομή Φιλοξενίας Νέας Καβάλας για ένα λόγο παραπάνω θα όφειλε η κυβέρνηση να ανανεώσει έγκαιρα τη σύμβαση του κ. Τρέγκα. Παρέλαβε μια δομή σκορποχώρι με «ελευθέρας» σε καθέναν που δήλωνε πρόσφυγας ερχόμενος από το πουθενά και στη σύντομη θητεία του δημιουργήθηκε μια οργανωμένη οιονεί κλειστή δομή στην οποία απέμενε μόνο η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος στην είσοδο έξοδο για να υπάρχει πλήρης έλεγχος ανά πάσα στιγμή.
Μια εξέλιξη που συνέβαλε τα μέγιστα στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειάς όχι μόνο των όμορων τοπικών κοινωνιών, αλλά και των ιδίων των προσφύγων εντός της δομής.
• Καθήκοντα διοικητή ασκεί εδώ και λίγες ημέρες ο κ. Κώστας Σιμιτόπουλος, μέχρι τώρα υπάλληλος στη δομή Αλεξάνδρειας Ημαθίας.
Εικάζεται, αν και αναφερόμαστε πάντα σε απόφαση του δημοσίου, ότι η ανανέωση της σύμβασης του κ. Τρέγκα δεν θα καθυστερήσει, διότι πέραν των άλλων, απομένουν και άλλα σημαντικά να υλοποιηθούν ώστε η δομή να καταστεί πρότυπη ως προς τη λειτουργία της.