Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021, 12:03:27 μμ
etpa
Κυριακή, 09 Μαϊος 2021 21:30

Πρωτιά Κιλκίς στις νέες επενδύσεις στη Β. Ελλάδα

Συντάκτης:

Τις ένδοξες ημέρες της μεταποίησης στο Κιλκίς στη δεκαετία του ‘90 όταν σε επίπεδο μεσαίου μεγέθους επενδύσεων ο νομός κατείχε τη μερίδα του λέοντος και πάντα σε ποσοστά περί το 40% του συνόλου της Κ. Μακεδονίας, θυμίζει η “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2019 αυτήν την φορά σε επίπεδο Υπ. Μακεδονίας-Θράκης.


Στα 32 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ΕΙΔΗΣΕΩΝ από τα 32 επενδυτικά σχέδια τα 7 αφορούν το νομό Κιλκίς, με 2 νέες εταιρείες και 5 υφιστάμενες και λειτουργούσες μεγάλες βιομηχανίες του νομού.
Αριθμητικά περισσότερες επενδύσεις (11) έχει μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης, αλλά αναλογικά ο νομός Κιλκίς κατέχει την πρωτιά και με μεγάλη διαφορά. Ακολουθούν ο νομός Καβάλας με 4 επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο, η Πέλλα και η Χαλκιδική με 3, η Πιερία με 2 και από 1 Σέρρες και Ροδόπη.
Τον πίνακα κατάρτισε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο της, με αριθμό 139383/21-12-2018, Υπουργικής Απόφασης (τρίτης προκήρυξης).
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41.865.921,31 € και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 34.632.367,21 €.
Για τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα της Απόφασης αυτής θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης ατομικών αποφάσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Οι εταιρείες του ν. Κιλκίς είναι:
CANNABIS SCIENCE & TECHNOLOGY MON IKE
FINE CANNABIS CORPORATION ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
UNISMACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.