Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, 10:04:36 μμ
Παρασκευή, 13 Μαϊος 2022 13:14

Στις Βρυξέλλες οι Κ. Βιολιτζής και Σ. Τσέτος του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Συντάκτης:

Το Επιμελητήριο Κιλκίς συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση ενημέρωσης, που διοργάνωσε η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη στις Βρυξέλλες, αναφορικά με το ευρωπαϊκό σύστημα διατροφικής σήμανσης - Nutriscore και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Το Επιμελητήριο Κιλκίς εκπροσώπησαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Βιολιτζής και ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ κ. Σωτήρης Τσέτος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Επιμελητήρια της Μακεδονίας.

Η επίσκεψη της αποστολής στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε από 10 έως 12 Μαΐου 2022 μετά από επίσημη πρόσκληση της Ευρωβουλευτού.