Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, 10:08:54 πμ
Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 18:56

Συναντήσεις Συνομοσπονδίας παραγωγών επαγγελματιών βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών Ελλάδος

Συντάκτης:

Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Η πρώτη, συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας καταναλωτή κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο. Την συνομοσπονδία εκπροσωπούσαν ο πρόεδρος της Άγγελος Δερετζής, ο Γενικός Γραμματέας Παντελής Μόσχος, και τα μέλη του Δ.Σ. Μαραγκάκη Ελένη,  Παντελής Παπαδάκης και Τομαρόπουλος Στέφανος.

 

Συζητήθηκαν τα θέματα των υπουργικών αποφάσεων, όπως η διαδικασία της αδειοδότησης, τα δικαιολογητικά ανανέωσης αδειών, η ενέργεια των προκηρύξεων, ο ορισμός των πωλούμενων ειδών και της δημοτικής ενημερότητας.

Ειδικά για  το θέμα της δημοτικής ενημερότητας ο κ. Μόσχος επισήμανε, ότι αν προκύψει τέτοιο ζήτημα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.  Όσον αφορά δε τις υπουργικές  αποφάσεις συμφωνήθηκε να συζητηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η δεύτερη συνάντηση ήταν στο υπουργείο εσωτερικών με τον υπουργό Μάκη Βορίδη και του διευθυντή του γραφείου του Θεόδωρου Αθανασά. Την συνομοσπονδία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της τον Άγγελος Δερετζής, τον γενικό γραμματέα Παντελή Μόσχο και το μέλος του Δ.Σ. Στέφανο Τομαρόπουλο.

Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα  συνεργασίας,  με τον κ. Βορίδη να ακούει προσεκτικά την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, εκ μέρους των συνδικαλιστών, για την άμεση αναγκαιότητα σύστασης νομικών προσώπων, καθώς και την σύσταση 9μελών επιτροπών σε όλη την επικράτεια.

Αναγκαιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Προϋποθέσεις η ενδυνάμωση του προσωπικού, η προβολή των λαϊκών αγορών και η λήψη άμεσων αποφάσεων.

Ο υπουργός υποσχέθηκε,  ότι θα εξετάσει το όλο ζήτημα, ορίζοντας μάλιστα μια δεύτερη συνάντηση εντός 15νθημέρου. Εκεί θα συζητηθούν αναλυτικά οι προτάσεις της συνομοσπονδίας.