Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, 7:43:46 μμ
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 17:55

Συνάντηση εργασίας του Επιμελητηρίου Κιλκίς με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ι. Βουτσινά

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Επιμελητήριο Κιλκίς παρουσία του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Φορέα καθώς και του Οικονομικού Επόπτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βουτσινά Ιωάννη.

 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να γίνει ξεκάθαρο σε όλα τα αιρετά μέλη και στελέχη του Φορέα, η σημαντικότητα και αξία του ορθού μητρώου καθώς και των ενήμερων στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση εισπραξιμότητας της δημόσιας υπηρεσίας του ΓΕΜΗ και να ενημερωθούν τα μέλη για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με το Ν. 4919/2022, καθώς και η βέλτιστη και αποδοτική λειτουργία των μητρώων του Επιμελητηρίου και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Με την προώθηση των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη / επιχειρήσεις επιτυγχάνεται και η θεμελίωση δυνατότητας λήψης των προαιρετικών συνδρομών από τα μέλη / επιχειρήσεις του φορέα και κατά συνέπεια η αποφυγή βεβαιώσεων προς αυτά, αλλά και η δημιουργία υποδομής προώθησης παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοδοτικών εργαλείων προς τις επιχειρήσεις του νομού μας που τόσο ανάγκη έχουν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Το Δ.Σ. του Φορέα και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος κ. Χατζημλάδης Χρήστος, ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Βουτσινά για την ενημέρωση που παρείχε στα μέλη και στα στελέχη του Επιμελητηρίου,  με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.