Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:16:22 πμ
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008 05:48

«Μονοπάτια πολιτισμών» από «Αριστοτέλη» με FYROM

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιφερειακής και Διεθνούς Συνεργασίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα π.Γ.Δ.Μ, με τίτλο πράξης: Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 200.000 ευρώ (Κοινοτική συμμετοχή να συμμετοχή να καλύπτει το 75% και κρατική συμμετοχή 25%).

Το πρόγραμμα αφορά τη διαμόρφωση  ενός κοινού τουριστικού προϊόντος για τους δήμους Κιλκίς, Γαλλικού, Χέρσου και Μουριών και του Διακρατικού Εταίρου, που θα παρέχει ολοκληρωμένα και συστηματικά ενημέρωση σ όλες τις μορφές τουρισμού εναλλακτικής μορφής, προσελκύοντας επισκέπτες και τουρίστες και στις δύο πλευρές των συνόρων.
Ειδικότερα, προτείνεται ένα πρόγραμμα που θα προβάλλει τους πολιτιστικούς και τουριστικούς  πόρους των συνεργαζόμενων μερών σε ένα ενιαία τουριστικό προϊόν με πιθανό τίτλο: «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ».
Τα μονοπάτια θα αποτελούν ένα ενιαίο πρόγραμμα με συγκεκριμένες θεματικές. Κάθε διαδρομή θα περιλαμβάνει διάφορες μορφές τουρισμού: Πολιτιστικός –Αρχαιολογικός Τουρισμός- Μοναστηριακός Τουρισμός – Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός.   
Για τα δύο υποέργα του α) Σύνταξη σχεδίου ανάπτυξης και προώθησης τουριστικού προϊόντος, προϋπολογισμού 35.000, έχει ανατεθεί το έργο σε ανάδοχο με πρόχειρο διαγωνισμό που διεξάγει στις 8-1-2008.
Β) Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, προϋπολογισμού 165.000, διεξάγει Ανοικτός διαγωνισμός στις 7-2-2008 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και έγινε έλεγχος δικαιολογητικών σε α’ φάση.    
Υπεύθυνη υλοποίησης του έργου έχει οριστεί η υπάλληλος του Δήμου Κιλκίς Σπανού Ελευθερία.