Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 4:01:01 μμ
etpa
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007 08:21

Θρακική Εστία Ν. Κιλκίς : Πρόγραμμα κατασκευής παραδοσιακών οργάνων

Συντάκτης:
Η Θρακική Εστία Ν. Κιλκίς υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)» με τίτλο: «Ανάδειξη και  προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης στον τομέα κατασκευής παραδοσιακών οργάνων».
Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο Δήμο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τον τομέα της ανάδειξης του πολιτισμού.

 Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης που υπάρχουν στον τρίτο τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού (κατασκευή παραδοσιακών οργάνων).
Η δραστηριότητα της Θρακικής Εστίας στο Δήμο Κιλκίς, αλλά και η συγκέντρωση στην πόλη των χώρων όπου μπορούν να αναπτυχθούν οι προτεινόμενες ενέργειες, οδήγησαν στην επιλογή του σαν περιοχή εφαρμογής και καθιστούν το στόχο ρεαλιστικό.
Ωφελούμενοι είναι παλιννοστούντες, νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες χαμηλού εισοδήματος.
 Οι προβλεπόμενες ενέργειες αφορούν την:
Ενίσχυση απασχόλησης: Απασχόληση 1-2 ατόμων για την προώθηση και υλοποίηση του σχεδίου, Αμοιβές ειδικών συμβούλων για την προώθηση στην απασχόληση στους προαναφερθέντες τομείς
Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα: Συναντήσεις με εκπροσώπους των πολιτιστικών και άλλων φορέων της περιοχής, Ομαδικές συναντήσεις με τη συμμετοχή σχετικών με τα παραπάνω θέματα προσκεκλημένων  σε εθελοντική βάση, Συναντήσεις οργάνωσης σώματος εθελοντών που θα υποστηρίζει τους προωθούμενους στην απασχόληση, Ημερίδα δημοσιότητας προγράμματος, Έντυπο προγράμματος, Ιστοσελίδα Συλλόγου για την προώθηση στην απασχόληση.
Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο: Συναντήσεις καθορισμού τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τοπικού δικτύου φορέων, Συναντήσεις με μέλη δικτύου ανά δίμηνο, ενημερώσεις ευρύτερου κόσμου της πόλης.
Αποτελέσματα Σχεδίου:
- Ενημέρωση για τις δυνατότητες απασχόλησης στο χώρο του πολιτισμού.
- Οργάνωση τοπικού δικτύου φορέων με σχετικές δραστηριότητες και σώμα εθελοντών που θα το υποστηρίζει.
Ενέργειες δημοσιότητας:
Οι ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και περιλαμβάνουν ημερίδες, συναντήσεις με φορείς και άτομα, έκδοση εντύπου, ιστοσελίδα του Σχεδίου.