Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 3:15:25 πμ
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015 21:54

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς εμπλουτίζει τις συλλογές του

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει ότι ανέλαβε πρωτοβουλία και πρόσφατα οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς εμπλουτίστηκαν με ένα σημαντικό αρχαιολογικό σύνολο λίθινων τεχνέργων της παλαιολιθικής εποχής από δύο θέσεις εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Τα ευρήματα αυτά είχαν εντοπιστεί σε επιφανειακές έρευνες που είχε διεξάγει η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (γραφείο Βόρειας Ελλάδας) στην κοιλάδα του Αξιού, με την επιστημονική επιμέλεια του δρ. Ανδρέα Ντάρλα.


Πιο συγκεκριμένα: το αρχαιολογικό υλικό περιλαμβάνει κυρίως υποπροϊόντα κατεργασίας πετρωμάτων (πχ. χαλαζίας, ραδιολαρίτης, πυριτόλιθος κ.ά.) που επιχωριάζουν, καθώς και εργαλεία που ανάγονται στη Μέση και κυρίως στην Ανώτερη Παλαιολιθική (περ. 100.000 – 10.000 χρόνια πριν) και προέρχονται από τις περιοχές της Γοργόπης και του Πολύπετρου του Δήμου Παιονίας.
Οι δύο αυτές αρχαιολογικές θέσεις αποτελούσαν, με βάση τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το συγκεκριμένο αρχαιολογικό υλικό, τόπους εργαστηριακού χαρακτήρα, τόσο για τον προσπορισμό όσο και για την επιτόπια κατεργασία της πρώτης ύλης.
Η Εφορεία μας προτίθεται να εμπλουτίσει το εκθεσιακό απόθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς με αντιπροσωπευτικά δείγματα από το παραπάνω αρχαιολογικό σύνολο ώστε το ευρύ κοινό να πληροφορηθεί για τα σπαράγματα της δραστηριότητας και της νομαδικής ζωής των κυνηγών και συλλεκτών τροφής και άλλων πόρων διαβίωσης στο πολυσύνθετο οικολογικό περικείμενο της εποχής των Παγετώνων.
Το νέο απόκτημα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς προσθέτει άγνωστες, μέχρι σήμερα, σελίδες στο πολύ μακράς διαρκείας χρονοπολιτισμικό αφήγημα του τοπίου του Κιλκίς.