Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, 8:25:54 μμ
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009 07:41

22 επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό

Συνεδρίασε σήμερα στο Επιμελητήριο Εδεσσας, η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητή, Γιώργου Τσιότρα. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν 22 νέα επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 18.698.000 ευρώ και με εγκεκριμένη επιχορήγηση 7.705.000 ευρώ, από τα οποία θα δημιουργηθούν 67 νέες θέσεις εργασίας.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσιότρας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής και για ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη, υλοποιεί με ταχύτατους ρυθμούς τον Αναπτυξιακό Νόμο. Είμαστε πλέον στη δεύτερη φάση και τα στοιχεία που έχουμε καταδεικνύουν τόσο τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, όσο και για την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ώθηση των επενδυτικών σχεδίων».
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Αναπτυξιακού Νόμου, στην Κεντρική Μακεδονία οι υπαγωγές που έγιναν αφορούσαν σε ένα σύνολο 350 επιχειρήσεων, που ωφελήθηκαν από τις ευεργετικές διατάξεις και τις σημαντικές ενισχύσεις της Πολιτείας. Το ύψος των 350 αυτών επενδύσεων έφτασε στα 433 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανήλθε σε 189 εκ. ευρώ. Μέσω της πρώτης φάσης του Αναπτυξιακού Νόμου δημιουργήθηκαν συνολικά 1.583 νέες θέσεις εργασίας.
Ηδη και πριν από τις σημερινές υπαγωγές στη δεύτερη φάση του Αναπτυξιακού Νόμου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία έχουν υπαχθεί συνολικά 186 επιχειρήσεις, που επιδοτούνται με 72,3 εκ. ευρώ, για συνολικό ύψος επενδύσεων 197,6 εκ. ευρώ, μέσω των οποίων δημιουργούνται 674 νέες θέσεις εργασίας.
Τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο κ. Τσιότρας για τις ενισχύσεις της δεύτερης φάσης του Αναπτυξιακού Νόμου (πριν από τις σημερινές υπαγωγές) έχουν ως εξής:
- ΚΙΛΚΙΣ: έχουν υπαχθεί 22 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 32,8 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 12,3 εκ. ευρώ και 101 νέες θέσεις εργασίας.
Ανά Τομέα:
- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: έχουν υπαχθεί 19 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 12,6 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 5,1 εκ. ευρώ και 106 νέες θέσεις εργασίας. Στο Νομό Κιλκίς έχουν υπαχθεί 3 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 3 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 1,4 εκ. ευρώ και 2 νέες θέσεις εργασίας.
- ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ: έχουν υπαχθεί 141 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 146,6 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 52,6 εκ. ευρώ και 464 νέες θέσεις εργασίας. Στο Νομό Κιλκίς έχουν υπαχθεί 17 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 24,1 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 8,7 εκ. ευρώ και 78 νέες θέσεις εργασίας.
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: έχουν υπαχθεί 24 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 35,3 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 13,4 εκ. ευρώ και 100 νέες θέσεις εργασίας. Στο Νομό Κιλκίς έχουν υπαχθεί 2 επιχειρήσεις, με ύψος επενδύσεων 5,6 εκ. ευρώ, ποσό επιχορηγήσεων 2,2 εκ. ευρώ και 20 νέες θέσεις εργασίας.