Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 12:32:26 πμ
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 08:09

Αναδρομικοί έλεγχοι επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις

Τη διευθέτηση προβλημάτων που ανακύπτουν στις επιχειρήσεις του νομού από αναδρομικούς ελέγχους του ΙΚΑ, σε βάθος 10ετίας, ζητεί με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΙΚΑ Γ. Μέργο ο π΄ροεδρος του Επιμελητηρίου Παύλος Τονικίδης.
Στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:


Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο μας έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από μέλη μας, τα οποία υφίστανται από το ΙΚΑ ελέγχους για παρελθόντα έτη, ήτοι για χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας πριν. Αποτέλεσμα δε των ελέγχων αυτών, είναι να προκύπτουν διαφορές, με την αιτιολογία ότι δήθεν οι εργοδότες δεν κατέβαλαν τις απαιτούμενες εισφορές του προσωπικού τους, αλλά λιγότερες, γεγονός που οι εργοδότες είναι αδύνατο να αρνηθούν με τις απαραίτητες αποδείξεις, δεδομένου ότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. οι πίνακες προσωπικού που τηρούνται στην Επιθεώρηση εργασίας, στον ΟΑΕΔ κλπ, έχουν καταστραφεί, λόγω παρελεύσεως 5ετίας.
Τα παραπάνω, έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις), που, λόγω του αντικειμένου τους, απασχολούν προσωπικό με περιστασιακή απασχόληση, δηλαδή προσωπικό που δεν απασχολείται 25 ημέρες μηνιαίως, αλλά λιγότερο (π.χ. 7, ή 10 ημερομίσθια μηνιαίως).
Παρόλα αυτά, το ΙΚΑ δεν αποδέχεται τα πραγματικά ημερομίσθια που δήλωσαν οι εν λόγω επιχειρήσεις νόμιμα, αλλά συλλήβδην υπολογίζει ως πραγματικά ημερομίσθια, 25 ημερομίσθια μηνιαίως, χωρίς καμία διαφοροποίηση.
Όπως γίνεται φανερό, όλα τα παραπάνω οδηγούν στην κοινοποίηση, από το ΙΚΑ προς τις εν λόγω επιχειρήσεις, πράξεων επιβολής εισφορών για παρελθόντα έτη.  Οι πράξεις δε αυτές, πέραν του υποτιθέμενου οφειλόμενου κεφαλαίου, συμπεριλαμβάνουν τεράστιες προσαυξήσεις, ενώ τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται για πρώτη φορά τώρα.  Συνεπώς, καλούνται τα μέλη να καταβάλλουν ποσά ιδιαίτερα προσαυξημένα για πράξεις, που ουδόλως έχουν τελεσθεί, αλλά η μη τέλεσή τους, είναι αδύνατο να αποδειχθεί, από πλευράς των εργοδοτών.
Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών αντίκειται σε κάθε έννοια λογικής αλλά και χρηστής διοίκησης, καθότι ο διοικούμενος, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη του, επιβαρύνεται με την καταβολή ποσών (κεφαλαίου και προσαυξήσεων), για ενέργειες τις οποίες ουδέποτε τέλεσε, και μάλιστα, χωρίς να μπορεί να προβεί σε αντίκρουση των αιτιάσεων του ΙΚΑ, λόγω της παρέλευσης του ως άνω μακρού χρονικού διαστήματος.
Για τους λόγους αυτούς, και ειδικότερα καθότι τα παραπάνω απειλούν άμεσο κίνδυνο να κλείσουν πολλές επιχειρήσεις, πιστεύουμε ότι, η Υπηρεσία της οποίας προΐστασθε, θα πρέπει μέσω νομοθετικής ίσως ρύθμισης ή με απόφαση σας, να απαλλάξει τους διοικούμενους από τέτοιου είδους αναδρομικούς ελέγχους, ή έστω, να τους απαλλάξει  από την καταβολή των προσαυξήσεων για πράξεις παρελθόντων ετών που ελέγχθηκαν για πρώτη φορά, τώρα.  Θεωρούμε ότι, το δίκαιο αυτό αίτημα θα πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα, καθότι η ολιγωρία των διοικητικών μηχανισμών δε μπορεί να οδηγεί σε οικονομική εξουθένωση τους διοικούμενους. Τέλος η επιλογή της χρονικής συγκυρίας με την σοβούσα οικονομική κρίση και την προ των πυλών οικονομική κατάρρευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί εντελώς άστοχη ενέργεια, όταν μάλιστα το ζητούμενο στην οικονομική πολιτική της χώρας είναι η ενίσχυση των δοκιμαζόμενων αυτών κλάδων.
Ζητούμε δε ακρόαση, ώστε, παριστάμενοι ενώπιόν σας, να συζητήσουμε το θέμα διεξοδικά, προς εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας του τόπου μας.