Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 11:08:44 πμ
Τετάρτη, 14 Μαϊος 2008 05:47

Ανάγκη δανειοδότησης για τις παλιές οφειλές

Σε δάνειο ύψους 1.156.000 ευρώ αναγκάζεται να προχωρήσει ο δήμος Ευρωπού, προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του για την αποπληρωμή ενός μέρους των παλιών οφειλών του και να αποφύγει τις αγωγές από εργολάβους και προμηθευτές. Ο δήμαρχος Ευρωπού Ευθύμης Κουρτζανίδης ανέφερε προς το δημοτικό συμβούλιο πως «δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, πέραν του δανείου, αφού όλες οι προσπάθειες ενός έτους απέβησαν άκαρπες, και μάλιστα το δάνειο αυτό θα αφορά μέρος των οφειλών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ, συνυπολογιζόμενων και των λειτουργικών δαπανών της Αμιγούς επιχείρησης
Η επιλογή δανείου είναι η χειρότερη στιγμή για μια δημοτική αρχή, όταν μάλιστα τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή παλιών οφειλών και όχι για την κατασκευή ενός αναγκαίου έργου. Δυστυχώς, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να οδηγηθούμε σ’ αυτήν την επιλογή, αφού οι ενοχλήσεις και οι απειλές για αγωγές για τις ανεξόφλητες οφειλές είναι πλέον καθημερινές. Δυστυχώς εδώ μας οδήγησαν οι απρογραμμάτιστες και ζημιογόνες «κοινωνικές πολιτικές» της προηγούμενης δημοτικής αρχής, καθώς επίσης και η σωρεία κατασκευών μικρών έργων  και προμηθειών χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, ενώ αναλάβαμε και την πολιτική ευθύνη να υπογράψουμε συμβάσεις για έργα όπου δεν υπήρχαν».

Μίσθωση
αναψυκτηρίου
κολυμβητηρίου
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση του αναψυκτηρίου του δημοτικού κολυμβητηρίου, με πλειοδοτικό διαγωνισμό και μόνο για το τρίμηνο του φετινού καλοκαιριού, προκειμένου να εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα από τη λειτουργία αυτή.
Ο κ. Κουρτζανίδης τόνισε πως για το τρίμηνο της λειτουργίας του το αναψυκτήριο ήταν ζημιογόνο και για τις οχτώ προηγούμενες χρόνιες, ενώ το 2006 το παθητικό ανήλθε περίπου σε 13.000. Για το 2007 η νέα δημοτική αρχή κατόρθωσε να μειώσει το έλλειμμα σε 5.000 ευρώ, αλλά ακόμη κι αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί, δεν πρέπει οι δημότες να πληρώνουν τα ελλείμματα δημοτικών αναψυκτηρίων.
Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη πως η λειτουργία του κολυμβητηρίου θα παραμείνει στο Δημοτική Επιχείρηση, προκειμένου να εφαρμόσει τα προγράμματα κολύμβησης για τους νέους της περιοχής.

Δράσεις-έργα
Ακόμη, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να υπογραφεί σύμβαση ενός έτους με την εταιρία ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ των Γιαννιτσών, για να προχωρήσει στην περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από τους οικισμούς του δήμου.
Αποφασίσθηκε η εκτέλεση των έργων:
Κατασκευή σχαρών απορροής όμβριων υδάτων στον Αγιο Πέτρο (προϋπολογισμού 45.000 ευρώ). Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων στην Ευρωπό (12.220 ευρώ). Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην Ευρωπό και στον Αγιο Πέτρο (από12.220 ευρώ). Περίφραξη κοιμητηρίων στην Ευρωπό και στον Αγιο Πέτρο (από12.220 ευρώ).  Μελέτες των Πολιτιστικών Κέντρων Τούμπας και Πολυπέτρου (από 15.280 ευρώ). Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Αγίου Πέτρου (33.120 ευρώ). Υδραυλική προμελέτη για το έργο «εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Πέτρου» (12.740 ευρώ) και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ίδιο έργο (7.640 ευρώ).