Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, 12:58:38 πμ
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 10:43

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Η Νομαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας κάνει γνωστό ότι οι επαγγελματικές άδειες αλιείας σκαφών στα εσωτερικά νερά, που λήγουν στις 31-12-2007, θα πρέπει να ανανεωθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01-10-2007 μέχρι 31-12-2007. Παρακαλουνται οι αλιείς όπως προβούν έγκαιρα στην ανανέωση των παραπάνω αδειών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών είναι τα εξής:
 Α) Βιβλιάριο σκάφους.
 Β) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου που θα πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της άδειας του σκάφους είχε  την αλιεία  στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά  το διάστημα από την έκδοση η την προηγούμενη ανανέωση της άδειας..
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα διαστάσεις πλοιοκτήτη μηχανή αλιευτικά εργαλεία) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους με τα στοιχεία παραγωγής (αλιευόμενες ποσότητες, είδη, αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Πέρα του διαστήματος του τριμήνου (1-10-2007 μέχρι 31-12-2007) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.