Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 1:48:17 πμ
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010 17:10

AN.KI. : Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων για το LEADER

passalidis2
H Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. συνεχίζοντας τις ενημερωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της α΄ προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» ανακοινώνει το ακόλουθο πρόγραμμα συναντήσεων:
  •  Πέμπτη 18/11, Κιλκίς, Γραφεία ΑΝ.ΚΙ., ώρα 11π.μ. (αφορά μόνο συμβούλους, μηχανικούς κ.λπ.)
  •  Παρασκευή 19/11, Μαυρονέρι, Πιτσαρία Ψησταριά «Αλέξανδρος», ώρα 7μ.μ.
  •  Δευτέρα 22/11, Πεδινό, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου, ώρα 6μ.μ.
  •  Τετάρτη 24/11, Κιλκίς, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 6μ.μ.
  •  Παρασκευή 26/11, Χέρσο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 6μ.μ.
Στις συναντήσεις θα παρουσιασθούν οι δράσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα υποδείγματα των φακέλων υποψηφιότητας, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ενστάσεων, ένταξης καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων.
Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 17/1/2011.