Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, 12:08:55 πμ
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023 18:19

Άννα Νικολαΐδου: Η αγροτοκτηνοτροφία μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης στο ν. Κιλκίς

Άννα Νικολαΐδου: Η αγροτοκτηνοτροφία μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης στο ν. Κιλκίς

Συνέντευξη με την κα Νικολαΐδου Άννα, πολιτικό μηχανικό και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο Κιλκίς με τον Απόστολο Τζιτζικώστα

.

Είστε Πολιτικός Μηχανικός και έχετε  εμπειρία ετών  στις Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ποια πιστεύετε ότι είναι η σημασία της αγροτοκτηνοτροφίας σήμερα;

Η σημασία της αγροτοκτηνοτροφίας ήταν είναι και θα είναι εμφανής και μεγάλη,εφόσον γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Μπορεί και οφείλουμε να τον εξελίξουμε σε ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής και εθνικής μας οικονομίας. Απόδειξη είναι και το γεγονός οτι η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησής αυξήθηκε κατά 35%. Επίσης η συνεισφορά της γεωργίας στην απασχόληση, το 2021 ανερχόταν ήταν άνω 450.000 άτομα που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.

Που εντοπίζονται κατά την άποψή σας τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα;

Η πολυετής ενασχόληση μου με αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, είτε είναι αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι μου δίνει την εμπειρία και την υποχρέωση να μιλήσω γι αυτούς και τα προβλήματά τους. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν:

1.την ύπαρξη πολλών μικρών κλήρων που κατακερματίζουν τον αγροτικό κλήρο.

 2 .τον χαρακτήρα της αγροτικής εργασίας .Η απασχόληση στον σύγχρονο πρωτογενή τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις .Η πλειοψηφία των αγροτών γης αλλά και των μικροκτηνοτρόφων δεν είναι καταρτισμένοι .

3. την κλιματική αλλαγή. Επιφέρει απροσδόκητα, μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας έντονα τοπικά φαινόμενα με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για την αγροτική δραστηριότητα.

4.Την έλλειψη σημαντικών σχετικών υποδομών, όπως είναι τα αρδευτικά έργα, τα οργανωμένα κτηνοτροφικά πάρκα, τα αγροτικά δημοπρατήρια, τα αξιόπιστα αξιόπιστων συνεργατικών σχημάτων.

5.την έλλειψη καθετοποίησης της παραγωγής. Ενδεικτικό του ελλείμματος είναι το γεγονός ότι μόνο το 25% του ελαιόλαδου, ενός από τα εμβληματικά αγροτικά προϊόντα της χώρας, πωλείται συσκευασμένο με ετικέτα.

6.την άναρχη εγκατάσταση Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης, δημιουργώντας έτσι περιορισμό των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Πως είναι δυνατόν να διατηρηθεί και να αυξηθεί με τόσες δυσκολίες η προσφορά της γεωργίας και κτηνοτροφίας στον ίδιο τον παραγωγό αλλά και στο κοινωνικό σύνολο;

Η διατήρηση ή ακόμη και η αύξηση της συνεισφοράς της γεωργίας στην ελληνική οικονομία και κατά την επόμενη δεκαετία προϋποθέτει την ανάληψη μιας σημαντικής προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της. Η οποια θα  περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μιας σειράς νέων πρακτικών, καινοτομιών και ψηφιακών δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση της πλούσιας ελληνικής παράδοσης  .

Συγκεκριμένες  προτάσεις για την επίτευξη μιας αειφόρας και βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής μακεδονικής και κατ΄επέκταση της ελληνικής είστε σε θέση να μας καταθέσετε;

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών θα πρέπει να βασίζονται στις προοπτικές που καλείται να αντιμετωπίσει στο μέλλον ο πρωτογενής τομέας της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν τόσο από τις αδυναμίες, όσο και από πλεονεκτήματα και δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί και να  συμβαδίζει με το   θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι στην Κεντρική Μακεδονία και από την Περιφέρεια έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες με επιτυχή και μετρήσιμα αποτελέσματα στην υποστήριξη της αγροτοκτηνοτροφίας. Γενικά και ειδικά οι δράσεις πιστεύω πως πρέπει να κινούνται προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Θεσμοθέτηση και δημιουργία νέας μορφής συνεργατικών σχημάτων.
  • καταγραφή-αξιοποίηση αγροτικής βιοποικιλότητας με τη δημιουργία γηγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.. Επίσης να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, με την πιστοποίηση των αγροτικών τους προϊόντων, στα οποία συνδυάζονται: η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προστασία-διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
  • υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας. Τα παραπροϊόντα των αγροτοβιομηχανικών μπορουν να αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, χημικών προϊόντων, υλικών και βιοκαυσίμων με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.
  • ηλικιακή ανανέωση-αναβάθμιση κοινωνικού ρόλου των αγροτών.
  • εκπαίδευση-κατάρτιση από τους ενεργούς αγρότες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στον αναβαθμισμένο ρόλο του αγρότη επιχειρηματία.
  • δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
  • ψηφιοποίηση της γεωργίας. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα προσφέρει στους αγρότες σε πραγματικό χρόνο αξιολογημένα βιώσιμες λύσεις για τα απρόβλεπτα προβλήματα που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
  • διασύνδεση με τον τουρισμό. Ο τουριστικός χαρακτήρας της χώρας, με 30 και πλέον εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυασθεί με τον πρωτογενή τομέα της, αναδεικνύοντας τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του.

Σε ποιο στάδιο πιστεύετε ότι βρίσκεται η αγροκτηνοτροφια στο Κιλκίς? Ειναι προς την σωστη κατεύθυνση?

Ναι είναι , πάρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την αύξηση του κόστους παραγωγής και τις συρρικνώσεις των αγροτικών γαιών και βοσκοτοπιών οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας οργανώνονται αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία εκσυγχρονίζονται υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και καινοτομούν . Για παράδειγμα έχουμε άξιους  κτηνοτρόφους στον Κιλκις με επιχειρηματικό πνεύμα, όπου έκαναν το άλμα με ρίσκο και πετυχαίνουν . Σε επίπεδο τώρα υποστήριξης από την ΠΕ Κιλκίς έχουν γίνει σημαντικά βήματα διασύνδεσης  τοπικών προϊόντων και με τον τουρισμό σε εισαγωγής νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην προώθηση και ανάδειξη της οινοποιίας . Υπήρξε υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ένταξη των κτηνοτροφών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και φυσικά και με  την ενεργή μου παρουσία με την μελέτη και κατασκευή συγχρόνων σταυλικων και αγροκτηνοτροφικων εγκαταστάσεων .

Σας ευχαριστώ  κ. Νικολαΐδου Α.

Πηγή: ypaithros.gr