Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, 7:58:52 μμ
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010 05:53

Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια του νομού

Την καθολική απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Αξιό(τμήμα Ν. Κιλκίς),  στους παραποτάμους του, στα κανάλια Αρτζάν-Αιματόβου, στον ποταμό Γαλλικό με τους παραποτάμους του και γενικώς σε όλα τα γλυκά ύδατα του νομού μας, αποφάσισε ο νομάρχης Κιλκίς.
Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:
1. Απαγορεύουμε την ενάσκηση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων ,με κάθε μέσο και εργαλείο στους α) ποταμό Αξιό (τμήμα Ν. Κιλκίς), β) κανάλια Αρτζάν-Αιματόβου, γ) ποτάμι Γουμένισσας -Γοργόπης, δ) Κοτζά  ντερέ και ε) λοιπούς παραποτάμους του Αξιού ποταμού, ζ) ποταμό Γαλλικό και τους παραποτάμους του και η) γενικώς  όλα τα γλυκά ύδατα του Νομού μας, από 16 Απριλίου 2010  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 08:00π.μ, μέχρι και 31 Μαΐου 2010  ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00π.μ.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά.
Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν.1740/87 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.2040/92)καθώς και με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.2040/92(αντ.της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.1740/1987).
Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.