Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 5:11:01 μμ
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2009 07:35

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Δοϊράνη

Με απόφασή του ο νομάρχης Κιλκίς Β. Μπαλάσκας απαγορεύει  απολύτως την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδροβίων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο μέσα στην λίμνη Δοϊράνη (Ελληνικό τμήμα), με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 8 Απριλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ και η λήγει στις 11 Μαΐου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.


1.   Με φροντίδα και έλεγχο  των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών και με προσωπική ευθύνη των ιδιοκτητών τους, επιβάλλεται:
α) Όλες οι βάρκες, με τις οποίες ενασκείται η αλιεία στην λίμνη, να συγκεντρωθούν στην ξηρά ,η μία δίπλα στην άλλη, αφού προηγουμένως απομακρυνθεί κάθε αλιευτικό εργαλείο μέσα απ’ αυτές  , στα εξής σημεία συγκέντρωσης:
I) Οι βάρκες του Οικισμού Δοϊράνης στο εσωτερικό του λιμενοβραχίονα Δοϊράνης προς την μεριά του  τελωνείου Δοϊράνης.
II) Οι βάρκες των Οικισμών Δροσάτου, Κορυφής, Αμαράντων, Αγ. Χαραλάμπους, στο όριο του αγροκτήματος Αμαράντων- Ακρολιμνίου.
III) Οι βάρκες των Οικισμών Μουριών, Αγίας Παρασκευής και Σ.Σ. Μουριών στον χώρο δίπλα από την προβλήτα στην περιοχή των Χιλίων Δέντρων.
β) Να αφαιρεθεί και απομακρυνθεί από την λίμνη Δοϊράνη κάθε είδος αλιευτικού εργαλείου   (δίχτυα, βολκοί κ.λπ.)
Σε ενδεχόμενη ανεύρεση αλιευτικών εργαλείων μέσα στην λίμνη, κατά την περίοδο της απαγόρευσης και κατά τους τακτικούς ελέγχους, αυτά θα ανελκύονται από τις Αστυνομικές Αρχές  και θα μεταφέρονται στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας των ιδιοκτητών ,που θα θεωρούνται παραβάτες της παρούσας.
2 Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.2040/1992, δηλαδή επιβολή προστίμου από 294 (διακόσια ενενήντα τέσσερα) Euro μέχρι 1467 Euro, με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας και άδειας αλιευτικού σκάφους από 10 ημέρες μέχρι 2 μήνες, με απόφαση του Προϊσταμένου του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.
Εκτός από τις παραπάνω προβλεπόμενες ποινές οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση και εκποίηση του  προϊόντος που αλιεύθηκε, στην κατάσχεση και καταστροφή των μην επιτρεπόμενων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν στην παράνομη αλιεία ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος. Oι παραβάτες τιμωρούνται επίσης ανάλογα με την περίπτωση με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1467 Εuro και αφαίρεση της άδειας αλιείας σκάφους και κυβερνήτη από ένα μέχρι τρεις μήνες καθώς και ό,τι ισχύουν για τα εργαλεία και τα προϊόντα που αλιεύτηκαν, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. Αρμόδιοι για την πιστή εφαρμογή της παρούσης, ,είναι οι αρμόδιες Ανακριτικές Αρχές  στις οποίες οι αλιείς των παραλίμνιων περιοχών υποχρεούται να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή για την τήρηση των διατάξεων της παρούσης. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, οι ανωτέρω αλιείς  γνωστοποιούν στα αρμόδια  Αστυνομικά Τμήματα, από την πρώτη ημέρα έναρξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας, τα στοιχεία της βάρκας (ΑΜΑΣ όνομα, κ.λπ.), που θα είναι διαθέσιμη στις Αστυνομικές Αρχές της περιοχής για κάθε ενδεχόμενο έλεγχο μέσα στη λίμνη.