Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024, 5:57:57 μμ
Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010 11:58

Βιασύνη στην ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου - φαρμακείου του δήμου Κιλκίς


Παρατηρήσεις: 
1) Γίνεται για λόγους σκοπιμότητας και εν όψει δημοτικών εκλογών. Δεν είναι δική της πρωτοβουλία όπως δηλώνει αλλά του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αγνόησε τη δική μας πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 220 & 2 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων.
2) Ο Ιατρικός και Φαρμακευτικός Σύλλογος πήραν απόφαση για όλον το ν. Κιλκίς.
3) Στον κανονισμό λειτουργίας αναφέρει όλους τους δήμους, ιδιαίτερα για την καταγραφή των δικαιούχων από κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.
4) Οι δήμοι δεν έχουν ιδέα. Οι δήμαρχοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε είχαν πλήρη άγνοια. Τίθεται έτσι και θέμα δεοντολογίας.
5) Φαίνεται ότι είναι διαδημοτική ενέργεια, κάτι που αγνοεί και η ΤΕΔΚ.
6) Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη με τους όρους και κανόνες λειτουργίας ενός κοινωνικού ιατρείου – φαρμακείου.
7) Τα φάρμακα, κατά το προταθέν πρόγραμμα, θα προέρχονται από πολίτες που δε τα χρειάζονται πλέον. Τα περισσεύματα. Μπαίνουν τα πιο καίρια ερωτήματα: Τα φάρμακα αυτά είχαν τις προβλεπόμενες συνθήκες διατήρησης και το σημαντικότερο πως αφήνεται στην τύχη η κάλυψη ολόκληρου του φάσματος φαρμάκων.
Τι θα απαντιέται στους ασθενείς για την κάλυψη φαρμάκου που δεν υπάρχει. Θα λένε ότι δε μας το έφεραν οι πολίτες; Τίθεται ή όχι το ερώτημα της οικονομικής κάλυψης από το δήμο φαρμάκων που δεν υπάρχουν;
Ζητήσαμε ενημέρωση μετά από ένα τρίμηνο. Μας είπαν ότι είναι λίγος ο χρόνος. Προφανώς θα ιδρυθεί, θα γίνουν τα εγκαίνια λίγο προ των εκλογών και δε θα φανούν οι ελλείψεις. Μετά τις εκλογές θα δουν.
Θα ήταν χρήσιμο, μάλλον απαραίτητο να έρθει στο δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς και πάλι το θέμα με ολοκληρωμένη πρόταση. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν για μία τόσο σοβαρή και υπεύθυνη λειτουργία όπως το κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο από έναν δήμο.