Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, 11:25:15 μμ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 12:50

«Βοήθεια στο Σπίτι» σε 91 δήμους

Την παράταση εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε 91 δήμους σ’ όλη τη χώρα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν εκτός του Υφυπουργού, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Την παράταση εφαρμογής του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε 91 δήμους σ’ όλη τη χώρα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008 προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν εκτός του Υφυπουργού, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Θανάσης Νάκος, προβλέπει ότι το προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω προγραμμάτων συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες θεωρείται ότι παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31 Αυγούστου 2008.
Η δαπάνη για την παράταση του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των 4,9 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.