Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:56:55 μμ
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 15:36

Διαβουλεύεται με τους συνεργάτες του ο κ. Λαπόρδας

lapordas


Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου, ημέρα διεξαγωγής των δημαιρεσιών, θα ανακοινώσει τους συνεργάτες – αντιδημάρχους ο Δήμαρχος Παιονίας Αθανάσιος Λαπόρδας. Ο κ. Δήμαρχος ανέλαβε πρωτοβουλία διαλόγου και εξαντλητικής διαβούλευσης με τους δημοτικούς του συμβούλους για να σφυγμομετρήσει τις δυνατότητες και τον διαθέσιμο χρόνο ενός εκάστου.
Παρά το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε τις αποφάσεις του ούτε στους στενότερους συνεργάτες του ο κ. Λαπόρδας θεωρείται βέβαιο ότι θα αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία πολλών εκ των συνεργατών του ενώ πάντα ευκταία είναι και η ανάδειξη νέων αυτοδιοικητικών στελεχών του συνδυασμού του.
Οι έξι θέσεις αντιδημαρχίας στο Δήμο Παιονίας σύμφωνα με πληροφορίες μας θα μοιραστούν εξ ημισείας, σε τρεις αντιδημάρχους με χωροταξική αρμοδιότητα (ανά ένας στους νυν δήμους Αξιούπολης, Γουμένισσας και Ευρωπού) και σε τρεις θεματικούς αντιδημάρχους.
Υπενθυμίζουμε ότι από την Αξιούπολη εκλέχτηκαν πέντε δημοτικοί σύμβουλοι και από τέσσερις σε Ευρωπό και Γουμένισσα. Τρεις εξ αυτών θα οριστούν ως οι (χωροταξικοί) αντιδήμαρχοι.
Αναφορικά με τους θεματικούς καθίσταται φανερό ότι εφόσον και ο ίδιος θελήσει, ακλόνητο φαβορί για τη μια θέση είναι ο κ. Κουλίνας, εκτός κι αν επιδιώξει την εκλογή του στην προεδρία του δημοτικού συμβουλίου.
Έμπειρα στελέχη με μεγάλη προσφορά είναι ακόμα από το Πολύκαστρο οι κ. Καραθόδωρος και Σιωνίδης η αξιοποίηση των οποίων θεωρείται πιθανή.
Αναφορικά με τις δημαιρεσίες της Κυριακής 2 Ιανουαρίου υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται από την πλειοψηφία, ο αντιπρόεδρος από τη μείζονα μειοψηφία και ο γραμματέας από τη μειοψηφία εν συνόλω.