Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 10:29:21 πμ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 03:16

Διακοπή και αναστολή συμβάσεων με ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ

Σε δεινή θέση θα βρεθούν οι δικηγόροι του ν. Κιλκίς από 1η Φεβρουαρίου, μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κιλκίς (21-12-09) να διακόψει τη σύμβαση με το Ασφαλιστικό Ταμείο τους, ενώ το ίδιο θα αντιμετωπίσουν και οι μηχανικοί, αφού αναστέλλεται η σύμβαση με το Ταμείο τους.


Πρακτικά αυτό σημαίνει πως από 1η Φεβρουαρίου οι δικηγόροι θα πληρώνουν στα φαρμακεία για να πάρουν τα φάρμακά τους και με τις αποδείξεις θ’ απευθύνονται στο Σύλλογό τους για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Το ίδιο θα ισχύει και με τους μηχανικούς, οι οποίοι όμως απλά συνεχίζουν στο καθεστώς που ισχύει και σήμερα.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς, στη γενική του Συνέλευση αποφάσισε:
«Τη διακοπή της παλαιάς σύμβασης μεταξύ του Φ.Σ.Κ και του ΤΥΔΕ και την αναστολή εφαρμογής της νέας συλλογικής σύμβασης μεταξύ του Π.Φ.Σ και του Ε.Τ.Α.Α. Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι υπέρ της σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την ενοποίηση των διαδικασιών και ταχεία διεκπεραίωση των δαπανών που έχουν σχέση με την φαρμακευτική κάλυψη των μελών σας. Οι λόγοι που  μας οδήγησαν στην παραπάνω απόφαση είναι οι παρακάτω:
1) Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια αποδεχθήκαμε και υπογράψαμε συλλογική σύμβαση με το ΤΥΔΕ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών), στην εφαρμογή της οποίας δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα από την πλευρά του ΤΥΔΕ, τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Παρουσιάζονται πολλές περικοπές δαπανών και αναιτιολόγητη άρνηση επιστροφής των συνταγών ή των κουπονιών στους ενδιαφερόμενους Φαρμακοποιούς. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από το Π.Δ. 121/2008  διότι η περικοπήσα δαπάνη και τα παραστατικά αυτής ανήκουν στον Φαρμακοποιό και κατ’ επέκταση στον ασφαλισμένο του εν λόγω ταμείου, στο όνομα του οποίου κατατίθεται η δαπάνη και θα έπρεπε να εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο για το ποσό της περικοπής, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ του Υπουργείου Οικονομικών .
2) Με την ενοποίηση των ταμείων στο ενιαίο ταμείο ασφάλισης επιστημόνων ΕΤΑΑ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υπέγραψε νέα συλλογική σύμβαση για την διεκπεραίωση των φαρμακευτικών δαπανών όλων των επί μέρους ταμείων (ΤΥΔΕ- ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ- ΤΣΜΕΔΕ- ΤΣΑΥ), τα οποία πλέον έχουν πάψει να είναι ανεξάρτητα «Ταμεία» και  έχουν ονομαστεί σε «Τομείς» του ΕΤΑΑ με νέα φορολογικά στοιχεία. Συνεπώς κάθε  παλαιότερη προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση με αυτά έχει καταργηθεί.
3) Το αίτημα των επί μέρους πρώην ταμείων για ξεχωριστή διαδικασία διεκπεραίωσης των δαπανών τους, πέραν του ότι δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νέα συλλογική σύμβαση, μας δημιουργεί πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα  δεδομένου ότι αυτά, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές αναφορές μας, δεν επιλύθηκαν.
4) Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην ουσιαστική ενοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων και την ενιαία διεκπεραίωση των φαρμακευτικών δαπανών, σύμφωνα με την νέα συλλογική σύμβαση μεταξύ Π.Φ.Σ και ΕΤΑΑ.
Ο Φ.Σ.Κ στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστική ενοποίηση των ταμείων στο ΕΤΑΑ, για την εφαρμογή της νέας Συλλογικής Σύμβασης, θα επιδιώξει κάθε δυνατή συνεννόηση μαζί σας για την γρηγορότερη επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σήμερα».