Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023, 9:54:00 πμ
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023 11:58

Δρόμος Νέας Σάντας-Θεσσαλονίκης - Από Νοέμβρη αν πάνε όλα καλά

Η ένσταση του ανάδοχου εργολάβου στην απόφαση έκπτωσής του από το έργο «κατασκευή δρόμου Νέας Σάντας-Θεσσαλονίκης» εκδικάστηκε και απορρίφθηκε από το αρμόδιο όργανο και απομένει η εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τη οποία κατέθεσε ήδη ο επίμονος ανάδοχος.

Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αφού η αίτηση θα εκδικαστεί την προσεχή Πέμπτη 27 Ιουλίου και πιθανολογείται σφόδρα ότι θα απορριφθεί. Το μείζον είναι πως ακολουθεί η διαδικασία της παράδοσης του έργου, ουσιαστικά δηλαδή η καταγραφή ακτινογραφία των μέχρι τώρα εκτελεσθέν5ων εργασιών και προς τούτο απαιτείται η συνεργασία του εργολάβου.

Κι αυτή δεν είναι προεξοφλημένη, τουναντίον μάλιστα  αφού οι μέχρι τώρα εξελίξεις αποδεικνύουν έλλειμμα κάθε συνεργασίας για την απεμπλοκή του από την εργολαβία την οποία δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Υπό κανονικές συνθήκες για το πρωτόκολλο παράδοσης  απαιτείται ένα δίμηνο υπό κανονικές συνθήκες. Κανονικές όμως δεν είναι οι συνθήκες σε μια εργολαβία που μετρά ήδη 12 χρόνια. Οπότε θα είναι ευτύχημα αν καταφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αναθέσει τις υπολειπόμενες εργασίες περάτωσης στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ (δεύτερη μειοδότρια) Νοέμβρη μήνα πριν ενσκήψει ο Χειμώνας.

Εξάλλου σε ένα τόσο αμαρτωλό έργο προβλέψεις ασφαλείς δεν χωρούν.