Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:07:33 μμ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008 13:23

Εγκρίθηκαν 87 νέα Επιχειρησιακά σχέδια

Στην έγκριση 87 αιτήσεων για την επιχορήγηση επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω του δεύτερου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου έχει προχωρήσει ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 87 εγκεκριμένες επενδύσεις είναι συνολικού κόστους 93 εκατομμυρίων ευρώ και εγκεκριμένης επιχορήγησης 31 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας, «στο πλαίσιο του Β’ κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 229 αιτήσεις επιχορήγησης για ισάριθμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού κόστους επένδυσης 286 εκατομμυρίων ευρώ. Η αιτούμενη χρηματοδότηση αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται σε 98,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις εκτός από την οικονομική ανάπτυξη που επιφέρουν θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα και στην προσπάθειά μας για μείωση της ανεργίας, καθώς η υλοποίησή τους θα οδηγήσει στη δημιουργία 798 νέων θέσεων εργασίας. Από τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια ήδη εγκρίναμε τα 87, τα οποία διασφαλίζουν τη δημιουργία 421 νέων θέσεων εργασίας και συνεχίζουμε με γοργούς ρυθμούς τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων».
Από τις 87 εγκεκριμένες αιτήσεις μία είναι στον τομέα των υπηρεσιών, εννέα στον πρωτογενή τομέα, δέκα στον τομέα του τουρισμού και 67 στον τομέα της μεταποίησης.
Όπως τόνισε ο κ. Τσιότρας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την υλοποίηση του Α’ κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου, από τον οποίο ωφελήθηκαν συνολικά 349 επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος επενδύσεων που ξεπέρασε τα 438 εκατομμύρια ευρώ, συνολικό ύψος επιχορηγήσεων περίπου 187 εκ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 1.583 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις μας στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Κεντρική Μακεδονία, με απτά αποτελέσματα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».
Ανά τομέα οι χρηματοδοτήσεις του Α’ κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ως εξής:
- Πρωτογενής: 16 επιχειρήσεις – ύψος επένδυσης 9,67 εκ. ευρώ – ύψος επιχορήγησης 4 εκ. ευρώ – νέες θέσεις εργασίας 63.
- Δευτερογενής: 246 επιχειρήσεις – ύψος επένδυσης 312 εκ. ευρώ – ύψος επιχορήγησης 132,3 εκ. ευρώ – νέες θέσεις εργασίας 1.179.
- Τριτογενής: 13 επιχειρήσεις – ύψος επένδυσης 19,37 εκ. ευρώ – ύψος επιχορήγησης 8 εκ. ευρώ – νέες θέσεις εργασίας 90.
- Τουρισμός: 74 επιχειρήσεις – ύψος επένδυσης 97,3 εκ. ευρώ – ύψος επιχορήγησης 42,6 εκ. ευρώ – νέες θέσεις εργασίας 251.