Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:48:34 μμ
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 08:41

Εγκυρη, συνεχής και αξιόπιστη ενημέρωση για Η/Μ ακτινοβολία

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την ενημέρωση του κοινού και τον καθησυχασμό αναφορικά με τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αποτελεί το μετρητικό πρόγραμμα Πεδίον24 (http://www.pedion24.gr), στο οποίο συνεργάζονται το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από την COSMOTE.


Το Πεδίον24, καταγράφει καθημερινά και αδιάλειπτα τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ήδη, αυτή τη στιγμή, λειτουργούν 122 σταθμοί μέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικά, πιστοποιημένα όργανα μέτρησης. Ανά 6 λεπτά, οι μετρητές καταγράφουν και αποθηκεύουν στη μνήμη τους την ένταση ηλεκτρικού πεδίου που υπάρχει στην περιοχή. Κάθε 24 ώρες οι σταθμοί μέτρησης επικοινωνούν μέσω του δικτύου GSM με το κέντρο διαχείρισης των εργαστηρίων και αποστέλλουν τα δεδομένα σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας προκειμένου να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, υπό την επίβλεψη των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Έτσι οποιοσδήποτε μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχει, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται όχι μόνο από τις κεραίες κινητής, αλλά και της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας κλπ.
Από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2006 έχουν γίνει περίπου 1,5  εκατομμύρια μετρήσεις και καμία δεν έχει υποδείξει τιμές που να φτάνουν τα αυστηρότερα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα όρια στην Ελλάδα είναι 30% αυστηρότερα (και σε ειδικές περιπτώσεις 40%) από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Είναι βέβαιο ότι το Πεδίον24 αποτελεί μια ουσιαστική κίνηση που δίνει στο ευρύ κοινό μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα αναφορικά με τα επίπεδα έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με κατανοητό τρόπο, μειώνοντας έτσι την ανησυχία που προκύπτει από ανεπαρκή ενημέρωση.

Στο Κιλκίς
Στο νομό Κιλκίς το Πεδίον24 έχει δυο σταθμούς μέτρησης, έναν στην 21η Ιουνίου κι έναν στη ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Τις μετρήσεις και από τους δυο σταθμούς μέτρησης τους καταγράφουμε με τους δυο πίνακες.