Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:38:27 μμ
Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2009 07:45

Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το τμήμα Π.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς θα διοργανώσει ετήσιο επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ειδικής αγωγής 400 ωρών με τίτλο: ¨Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες¨


Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Κιλκίς και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται ή επιθυμούν να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) καθώς και σε ιδρύματα σχετιζόμενα με άτομα με ειδικές ανάγκες.
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκπαίδευση, προσέγγιση και στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες κάθε ηλικίας τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, 5ος όροφος, 21ης Ιουνίου 141, 10-12 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
- Στο γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, κτίριο  Χρηματοοικονομικής  και  Λογιστικής, 2ος  όροφος, Γραφείο  222
- Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς
- Στα τηλέφωνα.  2341029194, 697-7777285 και 2310.891.676, 2310.891.671
- Στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης:www.uom.gr/seminars και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς http://dide.kil.sch.gr.

Προγράμματα
Πληροφορικής
Τα προγράμματα πληροφορικής με θέμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  και Η Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών θα  πραγματοποιηθούν από 12/10- 23/10 στο 5-9 το απόγευμα   στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς.
Το πρόγραμμα ασφάλεια του διαδικτύου θα  πραγματοποιηθεί από 2/11- 13/11στο 5-9 το απόγευμα  στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς.