Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 2:16:21 πμ
Παρασκευή, 16 Μαϊος 2008 10:24

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο δήμο Ευρωπού

Το Κ.Ε.Κ  ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ  Α.Ε, που εδρεύει στο Κιλκίς, υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Δήμο της Ευρωπού,  στο παλιό Δημοτικό σχολείο,  με τίτλο «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», στα πλαίσια του έργου «προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ)» ΕΠ αγροτική ανάπτυξη –ανασυγκρότηση της υπαίθρου (ΑΑΑΥ) και στα πλαίσια του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006.

Συμμετέχουν 12 επαγγελματίες του Δήμου Ευρωπού οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πολλά και ενδιαφέροντα μαθήματα, όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ολοκληρωμένη οργάνωση αγροτικού χώρου κ.λπ.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 13-5-2008 μέχρι 13-6-2008, θα έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 80 θεωρίας και 40 πρακτικής.
Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτική πολιτική και θεσμικό πλαίσιο αγροτικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικού χώρου-ολοκληρωμένα  προγράμματα ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, προφίλ τουρίστα εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δημόσιες σχέσεις και τουρισμός, οργάνωση –προβολή τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, οργάνωση χώρων εστίασης οργάνωση αγροκαταλυμάτων, υγιεινή και ασφάλεια στο εργασίας, τεχνική αναζήτησης εργασίας, και τέλος πρακτική αναζήτησης εργασίας.
Οι εκπαιδευτές είναι ειδικευμένοι και γνώστες των θεμάτων και θα βοηθήσαν σημαντικά τους επαγγελματίες, δίνοντας γνώσεις και εμπειρία εξειδικευμένη.
Διδάσκουν οι: Χρυσοστομίδου Αναστασία, Σπανού Ελευθερία,  Καρατσιβίδης Απόστολος, Καλατζόγλου Στυλιανός, Παπαδοπούλου Χαρίκλεια, Δημακόπουλος Ιωάννης.
Για την πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις θα μεταδώσουν  γνώσεις και εμπειρία οι:
Βογιατζής Δημήτριος, Γιάντσης Κωνσταντίνος, Κουρτζανίδης Ευθύμιος, και  Μουζούρης Δημήτριος.
Μετά την ενημέρωση των γυναικών  για την γυναικεία επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα εκπαίδευσης αγροτών, συνεχίζεται η ενημέρωση των επαγγελματιών του Δήμου της Ευρωπού, με την βεβαιότητα ότι η γνώση είναι το καλλίτερο εφόδιο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα  υπάρχει ετοιμότητα ένταξης στο διαμορφούμενο νέο εργασιακό περιβάλλον.