Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 7:36:50 μμ
Τρίτη, 05 Μαϊος 2009 14:02

Εκτός τουριστικού χάρτη ο νομός

Στο τελικό ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως μας ενημερώνει ο φίλος και στέλεχος της ΑΝ.ΚΙ., Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, τελικώς προστέθηκε (αποτελεί τη μόνη σχετική με το νομό μας διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο) η λέξη "Πάικο" στην κατηγορία Β2:


"(Β2) Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται μεγάλος αριθμός νησιών καθώς και οι υπό τα στοιχεία Β2.1 – Β2.15 περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. ....B2.3 Πιέρια - Βέρμιο – Καϊμακτσαλάν – Πάικο - Έδεσσα – Βέροια – Νάουσα.....".
Ο προσεκτικός παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι ο σχετικός χάρτης του Σχεδίου (προηγούμενος και επικαιροποιημένος) που απεικονίζει όλες τις περιοχές περιλαμβάνει: α) το Πάικο (Κοιν. Λιβαδίων, μέρος των δήμων Αξιούπολης και Γουμένισσας και μέρος του δήμου Κρουσσών, ενώ αγγίζει και τη λίμνη Δοϊράνη (περιοχή Β2.2).
Αδιαμφισβήτητα αποτελεί θετική εξέλιξη. Βέβαια, στο σχέδιο δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά (ονοματισμένη) για οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νομού μας, π.χ. λίμνη Δοϊράνη, λοιποί ορεινοί όγκοι κ.λπ.
Τα συμπεράσματα δικά σας…