Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 6:28:22 πμ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 12:38

Ελεγχοι δεκαετίας για βιοτέχνες από το ΙΚΑ

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου για τους ελέγχους 10ετίας των βιοτεχνιών από το ΙΚΑ, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Στη σύσκεψη, εκτός από την επιτροπή των επιχειρηματιών, συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π. Τονικίδης, οι βουλευτές και π. υπουργοί Σ. Τσιτουρίδης και Γ. Φλωρίδης, ο νομάρχης Ευ. Μπαλάσκας και ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Χαραλαμπίδης.
Οι βιοτέχνες εξέθεσαν το πρόβλημά τους, το οποίο αφορά κυρίως στην επιβολή προστίμων  για ανασφάλιστη εργασία παρελθόντων ετών.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου για τους ελέγχους 10ετίας των βιοτεχνιών από το ΙΚΑ, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Στη σύσκεψη, εκτός από την επιτροπή των επιχειρηματιών, συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π. Τονικίδης, οι βουλευτές και π. υπουργοί Σ. Τσιτουρίδης και Γ. Φλωρίδης, ο νομάρχης Ευ. Μπαλάσκας και ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Χαραλαμπίδης.
Οι βιοτέχνες εξέθεσαν το πρόβλημά τους, το οποίο αφορά κυρίως στην επιβολή προστίμων  για ανασφάλιστη εργασία παρελθόντων ετών. Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις φασόν απασχολούσαν παλαιότερα εργαζομένους ανάλογα με τις παραγγελίες τους και για όσες ημέρες χρειαζόταν για την περαίωση της παραγγελίας. Με τους ελέγχους του σήμερα το ΙΚΑ θεωρεί τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα ως ημέρες εργασίας ανασφάλιστης, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα εξοντωτικά σήμερα και μάλιστα, τη στιγμή που οι περισσότερες των επιχειρήσεων του είδους, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν το πρόβλημα και δεσμεύτηκαν για κοινή δράση ώστε να απαλλαγούν οι επιχειρηματίες από το μεγάλο οικονομικό βάρος. Οι δύο βουλευτές διαβεβαίωσαν τους συμμετέχοντες, ότι θα προωθήσουν το ζήτημα για νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με συντονισμένες ενέργειες. Η κατεύθυνση θα είναι να ισχύσει αναδρομικά η διαδικασία της μερικής απασχόλησης με εξειδίκευση της ρύθμισης για παραμεθόριους νομούς.