Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 1:21:02 μμ
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007 08:15

Έμφυλη διάσταση επαγγελματικών επιλογών

Την εβδομάδα που μας πέρασε κοινοποιήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ οι  εισαχθέντες απόφοιτοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι επεξεργαζόμενος τα αποτελέσματά τους και με εργασιακό υπόβαθρο τον Νομό Κιλκίς εύκολα καταλήγει κανείς στα παρακάτω συμπεράσματα όσον αφορά στην έμφυλη διάσταση των επαγγελματικών επιλογών τους. 
  
   Παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια υπερέχουν έναντι των αγοριών στη σχολική επίδοση, και ενώ κατά την τελευταία πενταετία το ποσοστό εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερο από εκείνο των αγοριών, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των πρώτων εξακολουθούν να είναι παραδοσιακές, όπως φαίνεται στον  Πίνακα που ακολουθεί και αφορά τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες του νομού μας (90%).
Σύμφωνα με την κατάσταση, αναδεικνύεται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια επιλέγουν μαθήματα ή κατευθύνσεις που τα οδηγούν σε επιλογές επαγγελμάτων που κατά κανόνα είναι παραδοσιακά συνδεδεμένα με το φύλο τους (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1997, Κάτσικας & Καββαδίας, 1994).
     Με μια πρώτη επεξεργασία των δεδομένων, στις σχολές του 1ου Επιστημονικού πεδίου ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, έχουν εισαχθεί 92 κορίτσια, ποσοστό  (48,94 %), και μόλις 20 αγόρια ποσοστό (15,38 %).     
Στα πεδία: 2Ο ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – 4Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – 5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  υπερτερούν αριθμητικά (110) τα αγόρια σε ποσοστό (84,62 %)  έναντι των  (96) κοριτσιών,  ποσοστό (51,06 %).
    Τα κορίτσια εξακολουθούν να επιλέγουν κατευθύνσεις που οδηγούν σε άσκηση παραδοσιακά γυναικείων επαγγελμάτων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών και φροντίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 29 από τα 92 κορίτσια, ποσοστό 31,52%, του 1ου επιστημονικού πεδίου έχουν πετύχει στις Παιδαγωγικές σχολές, ενώ στο ΤΕΙ Νοσηλευτικής του 3ου Επιστημονικού πεδίου έχουν εισαχθεί σε ποσοστό 50%, οι  4 από τις 8 επιτυχούσες των ΤΕΙ του συγκεκριμένου πεδίου.
    Στο παρελθόν οι κοινωνικές διακρίσεις κατά των γυναικών, η έλλειψη γυναικών με προσόντα, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η νομοθεσία αποτελούσαν παράγοντες που συνέβαλαν στην ανισότητα των φύλων. Μερικές από αυτές τις πηγές ανισότητας σήμερα δεν υπάρχουν πια (Poskitt, 1998). Τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο βρίσκουν έδαφος επειδή οι τεχνικές και θετικές επιστήμες δεν ενδιαφέρονται για το πρόβλημα του φύλου, με αποτέλεσμα σε πολλά επαγγέλματα οι γυναίκες να εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.
      Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών κι όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν κύριο στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικότερα αποβλέπουν στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την ενσωμάτωση της πολιτικής της ισότητας των φύλων στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας κ.ά. Η κατάσταση σίγουρα βελτιώνεται αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς γιατί η ύπαρξη στερεοτύπων ως προς το φύλο στην ελληνική κοινωνία είναι έντονη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αλλαγές στη νοοτροπία, τις στάσεις και τις αξίες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών.