Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:51:29 πμ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008 09:27

Εν τη παλάμη και ούτω συζητήσωμεν

Πρώτα το χρήμα, πρώτα ο σοβαρός σχεδιασμός κι ύστερα συζητάμε πόσους και ποιους δήμους προτείνουμε για το ν. Κιλκίς. Κάπως έτσι συνοψίζεται η θέση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ ν. Κιλκίς που συνήλθε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου για να απαντήσει στην ΚΕΔΚΕ που ζητούσε τις απόψεις της επί της μελέτης του ΙΤΑ. Χαρακτηρίζει μάλιστα την εν λόγω μελέτη πρόχειρη και ανεφάρμοστη.
Το πλήρες κείμενο των θέσεων της ΤΕΔΚ έχει ως εξής:


ΘΕΣΕΙΣ για την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ των Ο.Τ.Α.
(ομόφωνη απόφαση Δ.Σ.)
Αναφορικά με τον «εσωτερικό διάλογο» για την επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση των Ο.Τ.Α. (νέες συνενώσεις, «Καποδίστριας 2» καταλήξαμε ομόφωνα στις παρακάτω θέσεις.
Θεωρούμε πρόχειρη (ελλιπή και ανακριβή στοιχεία) και μη αντικειμενική (επειδή δεν ζητήθηκε η άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν εφαρμόσθηκαν τα κριτήρια που στην ίδια μελέτη εισαγωγικά παρατίθενται) την προκαταρκτική μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις συνενώσεις. Το όλο εγχείρημα – ως προς το χωροταξικό του μέρος - θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως «άσκηση επί χάρτου».
Η όποια διοικητική μεταρρύθμιση για τους Ο.Τ.Α. προϋποθέτει:
Α. Συνολική και πλήρη διοικητική μεταρρύθμιση του Κράτους (ισχυρό θεσμικό πλαίσιο)
Β. Θεσμοθέτηση των απαιτούμενων πόρων για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφαρμογή των μέχρι σήμερα σχετικών νόμων και ψήφιση νέων νόμων)
Γ. Σύνταξη και εφαρμογή ενός  αναπτυξιακού Επιχειρησιακού Προγράμ-ματος για την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δ. Αντικειμενικό, λειτουργικό και βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό (τελευταία προτεραιότητα για μας, εφόσον ικανοποιηθούν οι πρώτες τρεις προϋποθέσεις).
Μέχρι σήμερα ούτε η Κυβέρνηση, ούτε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις (κριτήρια, μέγεθος, κ.α.) για τις νέες συνενώσεις των Ο.Τ.Α. και το κυριότερο δεν έχουν καθορίσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των (το 2010; το 2014;).
Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει ένα «κλίμα» αβεβαιότητας σε όλους τους Ο.Τ.Α. – ειδικά στους μικρούς – που οδηγεί σε επενδυτική απραξία και ελλιπή στρατηγικό σχεδιασμό, όταν καθημερινά αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-13.
Θεωρούμε ότι η όποια έναρξη εσωτερικού διαλόγου για τις νέες συνενώσεις είναι χωρίς αντικείμενο και χωρίς ουσία, αν δεν δημοσιοποιηθούν οι προθέσεις της Κυβέρνησης και δεν τεθεί ένα ξεκάθαρο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο εφαρμογής.