Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 9:42:52 πμ
Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2024 08:32

Ενημέρωση για τη σύνταξη χηρείας από τον σύλλογο συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων Κιλκίς - Μείωση μετά την τριετία

Γνωρίζουμε στις/στους συναδέλφισσες/ους που παίρνουν σύνταξη χηρείας 70% και παίρνουν σύνταξη και οι ίδιοι, μετά την τριετία μειώνεται στο 50% δηλαδή 35% σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4611/2019.

Εάν συνεχίζεται να τους καταβάλλεται το 70%, πλην περιπτώσεων στρατού, ΔΕΚΟ κ.λ.π, και πριν βρεθούν προ εκπλήξεων, να περάσουν από το γραφείο για περισσότερες επεξηγήσεις.

Για το Δ.Σ

 Ο Πρόεδρος

Ξηρουδάκης Ευστράτιος