Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:03:20 μμ
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009 12:04

Έρευνα αγοράς για την κίνηση των Χριστουγέννων 2008

Η ΕΡΕΥΝΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς, σε συνεργασία με το γραφείο έρευνας και τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε., προσπαθώντας να αποτυπώσει σαφέστερα τη γνώμη των εμπόρων για την κίνηση της αγοράς την περίοδο των Χριστουγέννων2008, διεξήγαγε την ετήσια καθιερωμένη εμπειρική έρευνα κατά το διάστημα Πέμπτη  3 Ιανουαρίου έως και  Τετάρτη  8 Ιανουάριου ε.ε. Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε εκατόν είκοσι εφτά(127)  εμπορικές επιχειρήσεις - μέλη του Εμπορικού συλλόγου.ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
Οι εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη ομαδοποιήθηκαν με βάση το  είδος πώλησης, για την καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και την ακριβέστερη διακρίβωση συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν εμπορικές επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
- Ενδύματα
- Υποδήματα
- Βιβλιοχαρτοπωλεία
- Παιχνίδια
- Αξεσουάρ / Καλλυντικά
- Κινητή τηλεφωνία
- Ηλεκτρικά Είδη
- Ηλεκτρολογικό Υλικό
- Υαλικά – Οικιακά Είδη
- Αρτοζαχαροπλαστεία
- Κρεοπωλεία
- Εσώρουχα
- Κοσμήματα
- Νεωτερισμοί / Υφάσματα
Στο σύνολο, οι εμπορικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν εκατόν είκοσι εφτά (127). Η κατανομή των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας ήταν η εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 127
Α. Ενδύματα: 34
Β. Υποδήματα: 12
Γ. Βιβλιοχαρτοπωλεία: 6
Δ. Παιχνίδια: 4
Ε. Αξεσουάρ/ Καλλυντικά: 12
ΣΤ. Κινητή τηλεφωνία: 4
Ζ. Ηλεκτρικά Είδη: 8
Ηλεκτρολογικό Υλικό: 4
Θ. Υαλικά – Οικιακά Είδη: 4
Ι. Αρτοζαχαροπλαστεία: 6
ΙΑ. Κρεοπωλεία: 12
ΙΒ. Εσώρουχα: 5
ΙΓ. Κοσμήματα: 10
ΙΔ. Νεωτερισμοί/ Υφάσματα: 6

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο στη βάση του οποίου στηρίχθηκε η έρευνα, περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστές, που επιδιώκουν στην αμεσότητα της απάντησης. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται  από έξι  ερωτήσεις οι οποίες είναι οι εξής:
Το ερωτηματολόγιο
1. Πως κινήθηκαν οι πωλήσεις της επιχείρησής σας   κατά την πρόσφατη εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2007
α) Καλύτερα από το 2007
β) Χειρότερα από το 2007
γ) Στα ίδια επίπεδα
2. Ποια περίοδος των τελευταίων χρόνων  ήταν η καλύτερη;
α) 2006
β) 2007
γ) 2008
3. Σε ποιά περίοδο είχατε μεγαλύτερη κίνηση;
α) Την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα
β) Την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
4. Οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν στις αγορές τους…
α) Πιστωτικές κάρτες
β) Μετρητά
γ) Μετρητά και πιστωτικές κάρτες
5. Αν κατατάσσατε τα προϊόντα που πουλάτε σε κατηγορίες (ακριβά, φθηνά, μέσης τιμής). Ποιά απ' αυτά κινήθηκαν;
α) Ακριβότερων τιμών
β) Μεσαίων τιμών
γ) Χαμηλών τιμών
6. Προσλάβατε έκτατο προσωπικό για την περίοδο των εορτών;
α) Ναι
β) Όχι
7. Υπήρξαν καταναλωτές που ζήτησαν να κάνουν τις αγορές τους ανοιχτά με πίστωση;
α) Ναι
β) Όχι
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει τη δομή της έρευνας. Θα παρουσιαστούν  τα αποτελέσματα της έρευνας στο σύνολο των εμπορικών  επιχειρήσεων ανά ερώτηση και στη συνέχεια για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Επειδή για μερικές κατηγορίες προϊόντων ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρός για να απεικονίζεται σε ποσοστό, θα γίνονται αναφορές σε απόλυτους αριθμούς.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το 58,30% των ερωτηθέντων εμφάνισαν μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα υψηλό παρουσιάζεται και το ποσοστό αυτών που δήλωσαν στασιμότητα, ενώ μόνο το 6,30% του δείγματος απάντησε ότι οι πωλήσεις της επιχείρησής τους παρουσίασαν αύξηση.
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα στην παραπάνω ερώτηση καταδεικνύουν μεγάλη πτώση των πωλήσεων σε σύγκριση με τις απαντήσεις που έδωσαν οι επιχειρηματίες στην ίδια έρευνα του 2007, όπου η πλειοψηφία είχε δηλώσει στασιμότητα.
Η πλειοψηφία του δείγματος (51,20%) υποστηρίζει ότι η καλύτερη περίοδος των τελευταίων χρόνων ήταν το 2007, ενώ το 34,6% υποστηρίζει το 2006. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων (14,20%), που υποστηρίζει ότι το 2008 ήταν η καλύτερη περίοδος, σε σύγκριση με το χαμηλό ανάλογο της προηγούμενης ερώτησης όπου μόνο 8 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν σε σχέση με την εορταστική περίοδο του 2007. Παρ όλα αυτά, επειδή η δεύτερη ερώτηση δεν αναφέρεται στενά για τις πωλήσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι επιχειρηματίες λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες όπως πάγια έξοδα και καθαρά κέρδη.
Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι η περίοδος των Χριστουγέννων με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του δείγματος.
Το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος απάντησε ότι οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν μετρητά στις αγορές τους. Αν και ως ποσοστό είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, παρ’ όλα αυτά δε είναι απολύτως ενδεικτικό αφού το παραπάνω ποσοστό δεν περιγράφει ούτε τη ποσότητα που αγόρασαν ούτε τη συχνότητα.
Ως επισήμανση  θα μπορούσε να αναφερθεί το γεγονός ,ότι την περίοδο αυτή εισέπραξαν τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις οι αγρότες του Νομού.
Η κατηγορία προϊόντων των μεσαίων τιμών είναι αυτή που κινήθηκε περισσότερο. Συγκεκριμένα, το 73,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα μεσαίων τιμών προϊόντα κινήθηκαν περισσότερο, ενώ το υπόλοιπο 26,4%, ίσο μοιράζεται μεταξύ αυτών που απάντησαν ότι τα μεσαίων και χαμηλών τιμών προϊόντα κινήθηκαν περισσότερο.
Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων (92,10%) δήλωσε ότι δεν προσέλαβε έκτακτο προσωπικό την περίοδο των εορτών. Μόνο οι επιχειρήσεις στη κατηγορία των ενδυμάτων δήλωσαν κατά 15% ότι προσέλαβαν έκτακτο προσωπικό την περίοδο των εορτών, γεγονός που ερμηνεύεται είτε λόγω της υπεραντιπροσώπευσης στο δείγμα είτε λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Το 66,20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι καταναλωτές ζήτησαν να κάνουν τις αγορές τους ανοιχτά με πίστωση, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αλλά παρόμοιο σε σύγκριση με την έρευνα του 2007 και του 2006.
Σε περίπτωση που αυτό το αίτημα των καταναλωτών πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές από τους επιχειρηματίες, αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τη λειτουργία άλλων μορφών εμπορίου όπως τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κτλ. Ειδάλλως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ανησυχητικό φαινόμενο.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΤΑΣΕΙΣ
Η διάσπαση του δείγματος στις 14 κατηγορίες ειδών  προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάγνωση των  αποτελεσμάτων αλλά και μία δυσκολία λόγω ακριβώς αυτής της διάσπασης. Για παράδειγμα, όσον αφορά την δεύτερη, υπάρχει μία γενική συμφωνία στις εμπορικές επιχειρήσεις το 2007 ήταν η καλύτερη εορταστική περίοδος από τα τελευταία τρία έτη.  Παρ όλα αυτά, σε ορισμένα είδη αυτή η τάση ανατρέπεται, απατώντας ότι η καλύτερη περίοδος ήταν το 2008. Αν όμως, μελετήσουμε αναλυτικότερα το δείγμα, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις αυτές προέρχονται από τα βιβλιοχαρτοπωλεία, τα ηλεκτρικά είδη και τα ζαχαροπλαστεία.
Προσπαθώντας λοιπόν, να ξεπεράσουμε όποιες δυσκολίες ανάλυσης και σχολιασμού των αποτελεσμάτων θα αναφέρουμε μόνο τάσεις που εξακριβώνονται σε πάνω από 8 κατηγορίες ειδών.

- Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία φαίνεται να επηρεάζει την κίνηση της αγοράς αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρει τη φετινή εορταστική περίοδο ως δυσμενέστερη από την προηγούμενη.

- Τα ενδύματα και τα υποδήματα ακολουθούν σε όλες τις απαντήσεις τις τάσεις που διαφαίνονται στο σύνολο του δείγματος, γεγονός που ερμηνεύεται λόγω της σημασίας τους στην αγορά και της αντιπροσώπευσης στο δείγμα.

- Τα 2 στα 6 βιβλιοχαρτοπωλεία και 2 στα 8 καταστήματα ηλεκτρικών ειδών δηλώνουν ότι το 2008 ήταν η καλύτερη περίοδος των τελευταίων χρόνων, αναλογία που διαφέρει από την αναλογία του συνόλου του δείγματος (2/14).

- Το σύνολο των επιχειρήσεων δεν προσέλαβε έκτακτο προσωπικό την περίοδο των εορτών με εξαίρεση τα καταστήματα καλλυντικών, κινητής τηλεφωνίας, εσωρούχων, υαλικών ειδών και ενδυμάτων.

- Σε σύγκριση με την έρευνα του 2007, αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσε ότι οι καταναλωτές αγόρασαν με μετρητά. Στην τρέχουσα οικονομική περίοδο, μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να ερμηνευτεί πολύ περισσότερο ως φόβος των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν τις πιστωτικές τους κάρτες παρά ως ευημερία.