Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 6:12:53 πμ
Τρίτη, 20 Απριλίου 2010 04:44

Απογόρευση καύση των σιτοκαλαμιών

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιλκίς με ανακοίνωσή της επισημαίνει πως η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται από την 1η Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου και από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, μόνο υπό προΰποθέσεις και συγκεκριμένα ύστερα από άδεια καύσης ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνον κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12η μεσημβρινή και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται  αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου επί της οποίας θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς.

Επιπροσθέτως δε, αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων να ενημερώσουν από την κατά τόπον Π.Υ. από την προηγούμενη ημέρα της καύσης, για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η καύση.
Απαγορεύεται η καύση σιτοκαλλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. χόρτων, κλαδιών κ.λπ) από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Ομοίως απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου  καύση απορριμμάτων τόσο εντός των  χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), όσο και στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.