Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024, 3:04:31 μμ
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008 13:17

Έτοιμο το Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες

 Ένα μεγάλο έργο για το Κιλκίς κι ολόκληρο το νομό μας έχει ήδη ολοκληρωθεί κι αναμένεται σύντομα η λειτουργική αξιοποίησή του. Ο λόγος, για το σύγχρονο κτήριο του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες, που έχει κατασκευασθεί σε δημοτικό οικόπεδο, δίπλα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς.
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.218.569 ευρώ, με χρηματοδότηση απ’ τη Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κιλκίς. Το κτήριο, που εντυπωσιάζει με την αισθητική του, έχει κατασκευασθεί έτσι ώστε να’ ναι φιλικό προς τους εξυπηρετούμενους απ’ αυτό, με ισόγεια ανάπτυξη, καθώς και εργονομική διευθέτηση και οργάνωση των χώρων με χρήση όλων των βοηθητικών εξαρτημάτων. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα που εκφράζει κι ενσωματώνεται σύγχρονες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις και υλικά.
Το κτήριο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε ν’ αναπτύσσονται λειτουργίες:
-Κοινωνικής υποστήριξης, διάγνωσης κι αξιολόγησης
-Φυσικής και λειτουργικής αποκατάστασης
-Προεπαγγελματικής κατάρτισης
-Διοικητικής υποστήριξης και γενικών υπηρεσιών
Το σύνολο των λειτουργιών του κτηρίου θ’ αναπτύσσεται στο ισόγειο, ενώ στο υπόγειο υπάρχουν αποκλειστικά οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η διάταξη των λειτουργικών τμημάτων είναι απλή, σαφής κι εύκολα αναγνωρίσιμη, με τους χώρους αναμονής, πληροφόρησης, κοινωνικής υποστήριξης, διοίκησης, κατάρτισης, αποκατάστασης κ.λ.π.
Το κτήριο θα στεγάσει το πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ με Α), που αφορά κι εφήβους με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία. Στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, η τόνωση της οικογενειακής αλληλεγγύης, η εναρμόνιση της οικογενειακής κι εργασιακής ζωής και η προετοιμασία της ένταξης των παιδιών-εφήβων με αναπηρίες στη κοινωνική κι οικονομική ζωή. Εκτός απ’ τη στόχευση για κοινωνική ένταξη, μέσα από τη δημιουργική απασχόληση επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής κι η αντιμετώπιση καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού με αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής φροντίδας.
Μέσα απ’ τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΔΑΠ με Α συμπεριλαμβάνονται επίσης:
Ζ Η ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης
Ζ Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Ζ Η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχαγωγίας και άθλησης
Ζ Η διασύνδεση μ’ εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, κοινωνικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, δίκτυο υπηρεσιών υγείας, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.
Στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ με Α του Κιλκίς εργάζονται εννέα άτομα, καλύπτοντας μια θέση κοινωνικού λειτουργού, μια γυμναστή, μια φυσιοθεραπευτή, μια οδηγού, μια ζωγράφου, μια αγγειοπλάστη, δύο κοινωνικών φροντιστών και μια καθαρίστρια. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα στεγάζεται στο κτήριο του Ειδικού Σχολείου.
Μ’ αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες κι ενόψει της επικείμενης λειτουργικής αξιοποίησης του, ο Δήμαρχος Δημήτρης Τερζίδης με δήλωση του εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ένα σημαντικό έργο, που θα προσφέρει πολλαπλές κοινωνικές υπηρεσίες, ολοκληρώνεται.
«Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που υπογραμμίζει τις κοινωνικές ευαισθησίες του Δήμου μας, για την υλοποίηση του οποίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν με την εν γένει θετική στάση τους. Ο Δήμος Κιλκίς δεν εξαντλεί, ασφαλώς, μ’ αυτό το έργο τις δραστηριότητες του για στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του τόπου μας. Έπονται και άλλες πρωτοβουλίες για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών που θα καλύπτει όλους τους τομείς και τις ανάγκες», τονίζει στη δήλωση του ο κ. Τερζίδης.