Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, 12:06:17 πμ
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008 12:02

Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας για τις κιλκισιώτικες επιχειρήσεις

 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε. σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Villarcayo της Ισπανίας στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2008 στα πλαίσια του Leader+. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν στελέχη από 19 αναπτυξιακές εταιρείες της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας καθώς και πάνω από εκατό επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου των χωρών αυτών.
Στα πλαίσια των εργασιών του συνεδρίου ο συντονιστής του Leader+ κ. Κωνσταντινίδης Παναγιώτης παρουσίασε τις δράσεις της ΑΝ.ΚΙ. για την ανάπτυξη και προώθηση της ποιότητας ως δυναμικού συντελεστή τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, παρουσίασε το περιεχόμενο της Χάρτας Επιχειρησιακής Υπεροχής της Υπαίθρου του Κιλκίς, του κοινού συστήματος δηλαδή αρχών, αξιών και προδιαγραφών ποιότητας που εφαρμόζουν οι ενταγμένες στο Leader+ επιχειρήσεις, οι οποίες και συνιστούν το δίκτυο επιχειρήσεων «Ποιοτική Υπεροχή Κιλκίς».
Τα στελέχη των αναπτυξιακών εταιρειών έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με το οποίο η ΑΝ.ΚΙ. προσδιορίζει και καθιερώνει την πιστοποιημένη ποιότητα, προάγει την τοπική ταυτότητα, εγκαθιστά την κουλτούρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενισχύει την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη αξιοποιώντας τους τοπικούς φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους.  
Παράλληλα, οι επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσαν τις συμβουλές του κ. Κωνσταντινίδη για την εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας στις επιχειρήσεις τους, ενώ πολλοί ήταν αυτοί, κυρίως Ισπανοί, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του για τις δυνατότητες συνεργασίας με Κιλκισιώτικες επιχειρήσεις και φορείς ώστε να δημιουργηθούν συνέργιες με αμοιβαίο όφελος.
Τέλος, το στέλεχος της ΑΝ.ΚΙ. κατέθεσε τις προτάσεις του για το περιεχόμενο και τους τρόπους πιστοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας με το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθούν και οι Κιλκισιώτικες επιχειρήσεις επιτυγχάνοντας έτσι ευρωπαϊκή αναγνωρισιμότητα, διεθνή προβολή και δυναμική εξωστρέφεια.