Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 7:46:04 μμ
Πέμπτη, 27 Μαϊος 2010 23:15

Ευρωπαίων διαφωνίες

Η πρωτοβουλία ανήκε στη μειοψηφία του συμβουλίου υπό τον κ. Γιώργο Γίτσο.  Με υπογραφές των μελών της ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης με θέμα την πρόταση της για σύσταση δήμου υπό την ονομασία Δήμος Ευρωπαίων και συνιστώντες δήμους τον Ευρωπό, τη Γουμένισσα και την κοινότητα Λιβαδίων. Πρόκειται ουσιαστικά για σύμπλευση με την τελευταία πρόταση του Δήμου Γουμένισσας και των πολιτών του όμορου δήμου που διαδήλωσαν πριν μερικές μέρες στη γουμένισσα τοι αίτημά τους για Δήμο Ευρωπαίων με Ευρωπό, Γουμένισσα και Λιβάδια.

Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν είναι τα συνήθη σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως τα ίδια επιχειρήματα επιστρατεύτηκαν και από την πλειοψηφία για να εμμείνει στη θέση της περί ενιαίου δήμου Ευρωπαίων με ολόκληρη την Παιονία και το δήμο Πολυκάστρου.
Για την ονομασία δηλκαδή δεν υπήρξε διαφωνία – πως θα μπορούσε4 άλλωστε- Η ένταση προκλήθηκε περί τα όρια του προτεινόμενου δήμου. Ο Δήμαρχος Ευθ. Κουρτζανίδης κατηγόρησε την πλευρά της Γουμένισσας ότι ενώ γνώριζε από τις 3 Μαίου την πρόταση της ΚΕΔΚΕ, ως εισήγηση της ΤΕΔΚ Κιλκίς, για ίδρυση τρίτου δήμου, του αυτοτελούς ορεινού δήμου Γουμένισσας, όπως υποστήριξε στη συνέλευση της ΤΕΔΚ η Γουμένισσα, λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Μαίου προχώρησε στη διενέργεια συλλαλητηρίου με αίτημα το Δήμο Ευρωπαίων (Γουμένισσα, Ευρωπός και Λιβάδια)
Εν τέλει και ύστερα από διαξιφισμούς στη ψηφοφορία στο συμβούλιο επικράτησε με 9-8 ψήφους η θέση της πλειοψηφίας για εμμονή στην αρχική θέση περί ενιαίου δήμου Ευρωπαίων από τους τέσσερις δήμους (Γουμένισσα, Αξιούπολη, Πολύκαστρο, Ευρωπός).
Νωρίτερα το συμβούλιο συνήλθε στην τακτική του συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα για όλα τα τρέχοντα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.