Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 3:01:22 μμ
Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2007 12:59

Εύρωπος :Ετος επάρκειας και υγιεινής πόσιμου νερού

 Ετος επάρκειας και υγιεινής του πόσιμου νερού χαρακτηρίζει το 2008 η νέα δημοτική αρχή Ευρωπού, γι’ αυτό και το τεχνικό πρόγραμμα για την εκτέλεση έργων κατά το 2008 σηματοδοτείτε από τέσσερα σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με την ύδρευση: Οι κατασκευές δυο νέων δεξαμενών ύδρευσης σε Αγιο Πέτρο και Τούμπα,, η κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης της γεώτρησης με τη δεξαμενή του Αγίου Πέτρου (μήκους 1500 μέτρων) και η ανόρυξη νέας γεώτρησης στον Ευρωπό.
Παράλληλα, στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος λήφθηκαν υπόψη και ικανοποιήθηκαν αρκετά τα αιτήματα των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ευρωπού.
Τα έργα που θα εκτελεσθούν και θα χρηματοδοτηθούν από δημοτικούς πόρους και από πόρους ΣΑΤΑ, ανά δημοτικό διαμέρισμα, για το 2008 είναι:
Αγιος Πέτρος: Εργα προϋπολογισμού 96.110 ευρώ από δημοτικούς πόρους και 88.790 ευρώ από ΣΑΤΑ.
Εύρωπος: 73.880 ευρώ και 85.860 ευρώ αντίστοιχα.
Μεσιά: 12.220 ευρώ και 24.440 ευρώ αντίστοιχα.
Πολύπετρο: 12.220 ευρώ και 34.900 ευρώ αντίστοιχα.
Τούμπα: 12.220 ευρώ και 58.960 ευρώ αντίστοιχα.
Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, ο Δήμαρχος Ευθύμιος Κουρτζανίδης ανέφερε πως αυξήσεις τελών έχουν να γίνουν από το Νοέμβριο του 2002 και οι αυξήσεις που προτάθηκαν είναι οι ελάχιστες δυνατές, με βάση την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος και θα καλύψουν μικρό μόνο μέρος των εξόδων.
Έτσι, δεν υπήρξαν αυξήσεις τελών για την άρδευση, για τις λαϊκές αγορές και για τους κοινόχρηστους χώρους.
Στην υπηρεσία αποχέτευσης, το πάγιο τέλος καθορίσθηκε από 14 ευρώ σε 17 ευρώ ετησίως.
Στην υπηρεσία ύδρευσης, η κατανάλωση νερού μέχρι τα 100 κυβικά μέτρα χρεώνεται από 0,25 λεπτά σε 0,28 λεπτά, κατανάλωση από 100κ.μ. μέχρι 150κ.μ. από 0,41 λεπτά σε 0,47 και κατανάλωση από 150κ.μ. και πάνω από 0,54 λεπτά σε 0,67. Το νέο στοιχείο για την ύδρευση είναι για συνδέσεις εκτός κατοικιών το κυβικό μέτρο νερού θα κοστίζει 1 ευρώ.
Ικανοποιήθηκε το αίτημα του Συλλόγου Πολυτέκνων ν. Κιλκίς και αποφασίσθηκε για τις οικιακές καταναλώσεις έκπτωση 30% για πολύτεκνες οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά και πρόσθετη έκπτωση 10% για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί.
Στις υπηρεσίες νεκροταφείων, ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και καθαριότητας, οι αυξήσεις ήταν της τάξεως του 5 έως 10%.  
Στο μεταξύ, μετά από πρόταση του Δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης με τον ΟΤΕ για υπηρεσίες εξωτερικής τηλεφωνίας, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δημόσιου τομέα, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με τηλέφωνα, δεδομένα και video.

Ψήφισμα
Το δημοτικό συμβούλιο Ευρωπού με ομόφωνο ψήφισμά του και εκφράζοντας το αίσθημα αδικίας και άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα του νομού Κιλκίς, διαμαρτύρεται έντονα γιατί το υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου που καταθέτει στη Βουλή, δεν προτείνει να χαρακτηρισθεί  ο νομός μας ως παραμεθόρια περιοχή.
Ζητά να αρθεί η αδικία που γίνεται σε βάρος του νομού και να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που κατατίθεται μαζί με τους νομούς Σερρών και Δράμας.