Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 9:13:19 μμ
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 14:19

Φώτης Κιλιπίρης : Ναι στις ορεινές - απομακρυσμένες Κοινότητες από την ΚΕΔΚΕ

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που πραγματοποιήθηκε με μοναδικό αντικείμενο τη συζήτηση του προγράμματος αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης», ομόφωνα ψηφίστηκε από τα μέλη της ΚΕΔΚΕ η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ώστε και στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση  να διατηρηθούν οι ορεινές και απομακρυσμένες Κοινότητες.


Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος έθεσε προϋποθέσεις όσον αφορά   την εφαρμογή του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ αυτών  αναφέρει ότι θα πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων» με κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, καθώς και κριτήρια που αφορούν στην ιστορία, στη μοναδικότητα ορισμένων Δήμων και Κοινοτήτων, στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των δήμων, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα υπαγορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια. Επίσης στο παράρτημα του Ψηφίσματος αναφέρει δέκα (10) όρους για το «Σχεδιασμό και την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης».
Ο πρώτος από τους όρους αυτούς που αφορά τη χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ αναφέρει ότι η χωροθέτηση των ορίων των νέων ΟΤΑ θα πρέπει να γίνει με συμφωνημένα αντικειμενικά κριτήρια και να λάβει υπόψη τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
- Η διοικητική συνένωση των ΟΤΑ δεν αποτελεί από μόνη της μεταρρύθμιση, είναι ένα από τα ισότιμα συστατικά στοιχεία του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
-  Η γεωμορφολογία και η διάρθρωση του οικιστικού ιστού της χώρας μας επιβάλλει να μην επιδιώξουμε να γίνουν όλοι οι ΟΤΑ ίδιοι. Μετά τη μεταρρύθμιση θα υπάρχουν Δήμοι πολεοδομικών συγκροτημάτων, Δήμοι–αστικά κέντρα, Δήμοι–ανοιχτές πόλεις, ορεινοί και απομονωμένοι Δήμοι και Κοινότητες, Δήμοι–μικρά και μεσαία νησιά.
Για το συγκεκριμένο ψήφισμα ο πρόεδρος της Κοινότητας Λιβαδίων Φώτης Κιλιπίρης ανέφερε σχετικά: "Συμμετείχαμε ενεργά σαν Κοινότητα Λιβαδίων σε όλες τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Το γεγονός  ότι συμπεριλήφθησαν στο ψήφισμα και οι ορεινές και απομακρυσμένες Κοινότητες σαν προϋπόθεση και όρος στη νέα αυτοδιοικητική χωροταξία, ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας στην οποία πρωταγωνίστησε η μοναδική Κοινότητα του νομού μας, και όχι μόνο. Βρήκαμε  υποστηρικτές των τεκμηριωμένων θέσεών μας σε πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ. 
Είμαι υποχρεωμένος δημόσια να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Νικήτα Κακλαμάνη Δήμαρχο Αθήνας, τον Μιχάλη Ταμίλο Δήμαρχο Τρικάλων, τον Kώστα Τζανακούλη Δήμαρχο Λάρισας, τον Σταύρο Τουφεγκόπουλο Δήμαρχο Εξαπλατάνου και τον Γιάννη Εμμανουηλίδη Δήμαρχο Ανατολής, έναν παλιό γνώριμο και φίλο του νομού μας, πρώην νομάρχη. Τέλος όλους τους συνέδρους που ομόφωνα ενέκριναν το ψήφισμα αυτό». Βέβαια εναπόκειται πλέον στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου η τελική απόφαση επι της χωροταξίας των νέων ΟΤΑ η οποία όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, θα είναι έτοιμη έως το τέλος Μαρτίου δεδομένου ότι θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και σε τοπικό επίπεδο.