Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024, 12:25:07 πμ
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009 12:46

Φθαρμένα λάστιχα σε φορτηγά καρμανιόλες

Τα φορτηγά - καρμανιόλες, πρόξενοι τόσων δυστυχημάτων στους δρόμους του Ν. Κιλκίς επιχειρούν να ελέγξουν και περιορίσουν τα Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (ΜΚΕΟ) στο ν. Κιλκίς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων η συνηθέστερη παράβαση, ελληνικών και ξένων φορτηγών, είναι και η …φονικότερη. Τα φθαρμένα ελαστικά.  Σύμφωνα με τα στοιχεία στους δ΄ρομους του νομού κατά το α’ εξάμηνο διενεργήθηκαν τεχνικοί έλεγχοι σε 3.696 οχήματα (1496 ελληνικά και 2200 ξένα).


Διαπιστώθηκαν 194 παραβάσεις σε 153 οχήματα και σε μια βιομηχανική μονάδα του νομού, όπως αναφέρεται.
Από τους ελέγχους ατούς η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει …κέρδος 61.000 ευρώ, από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.
Ιδού ο κατάλογος των παραβάσεων και ελλείψεων:
- Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων: 36
- Δελτίο Τεχνκού Ελέγχου Οχήματος: 11
- Τροχοί-Ελαστικά: 65
- Αναρτήσεις: 5
- Σύστημα πέδησης: 6
- Σύστημα διεύθυνσης: 2
- Φωτισμός: 16
- Διάφορες άλλες τεχνικές ελλείψεις: 34
- Διοικητικές παραβάσεις του Ν. 3446/06: 18
- Διοικητικά πρόστιμα λόγω συνυπευθυνότητας σε κακή φόρτωση οχήματος: 1
Σύνολο: 194
Επεβλήθησαν συνολικά, πρόστιμα ύψους 61.600 ευρώ.