Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, 3:19:38 μμ
Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007 11:22

Γ. Θεοδωρίδης : Παραμένει ζώνη χαμηλής όχλησης

Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για δεύτερη φορά σε ένα μήνα ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλλικού και μάλιστα για το ίδιο θέμα. Την προσπάθεια της πλειοψηφίας του συμβουλίου να τροποποιήσει το καθεστώς πέριξ του νέου αυτοκινητόδρομου στην διαδρομή Γαλλικού – κόμβου Μαυρονερίου
Ως γνωστόν το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλλικού ύστερα από πρόταση του Δη
Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για δεύτερη φορά σε ένα μήνα ακύρωσε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλλικού και μάλιστα για το ίδιο θέμα. Την προσπάθεια της πλειοψηφίας του συμβουλίου να τροποποιήσει το καθεστώς πέριξ του νέου αυτοκινητόδρομου στην διαδρομή Γαλλικού – κόμβου Μαυρονερίου
Ως γνωστόν το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλλικού ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Γ. Θεοδωρίδη έλαβε απόφαση – κατά πλειοψηφία- να τροποποιήσει το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και από ζώνη χαμηλής όχλησης να μετατρέψει σε μέσης όχλησης μια ζώνη γης βάθους 500 μέτρων δεξιά και αριστερά του αυτοκινητόδρομου σε διαδρομή οχτώ χιλιομέτρων από το Γαλλικό μέχρι τον κόμβο του Μαυρονερίου.
Η Περιφέρεια ωστόσο στον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης διαπίστωσε νομικό κώλυμα καθώς για τη λήψη μιας παρόμοιας απόφασης απαιτείται η προγενέστερη γνωμάτευση των τοπικών συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων σα οποία αναφέρεται η τροποποίηση.
Τα συμβούλια με ευθύνη του προεδρείου του Δ.Σ. δεν συγκλήθηκαν και έτσι η απόφαση κρίθηκε παράνομη και ακυρώθηκε από την Περιφέρεια.
Υπενθυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε την ακυρωθείσα ήδη απόφαση ο πρώην Δήμαρχος Στ. Μάλγαρης είχε προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη απόφαση χωρίς προγενέστερη γνωμάτευση των τοπικών συμβουλίων θα έπασχε νομικά και στην Περιφέρεια θα ακυρώνονταν.
Να σημειωθεί ότι για το ίδιο θέμα είχε αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο 10 ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε είχε απορρίψει την πρόταση του κ. Θεοδωρίδη, η οποία όμως προέβλεπε ζώνη μέσης όχλησης σε βάθος 250 μέτρων πέριξ του δρόμου.
Ωστόσο η εν λόγω πρώτη και απορριπτική απόφαση ακυρώθηκε από την περιφέρεια διότι συμμετείχαν παρά τον νόμο στην ψηφοφορία και οι πρόεδροι των τριών (Γαλλικού, Μανδρών, Πεδινού) τοπικών συμβουλίων.
Μετά τις εξελίξεις αυτές θεωρείται απίθανό ο Δήμαρχος Γαλλικού θα επιχειρήσει και για τρίτη φορά να λάβει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. αν και πληροφορίες από την περιφέρεια αναφέρουν ότι το υπό έγκριση Γ.Π.Σ. εστάλη προς δημοσίευση ως αρχικά είχε σχεδιαστεί, δηλαδή με την επίδικη γη χαρακτηρισμένη ως ζώνη χαμηλής όχλησης.