Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, 5:24:58 μμ
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007 05:10

Η δράση του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ για αίτημα παραμεθoρίων

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ νομού Κιλκίς, σχετικά με την εξέλιξη της ένταξης του νομού Κιλκίς στις παραμεθόριες περιοχές, γνωστοποιεί στους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και στους φορείς του νομου τα εξής:
Μετά την απεργία στο νομό Κιλκίς στις 17 Αυγούστου 2007, για την αδικία που έγινε σε βάρος του νομού μας, (όπου χαρακτηρίσθηκε ο νομός Πέλλας ως παραμεθόριος και ακολούθως είχαν προταθεί από το Υπουργείο Εσωτεικών σε Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή στις 2 Αυγούστου 2007 να χαρακτηρισθούν παραμεθόριοι νομοί και οι νομοί Σερρών και Δράμας, αποκλείοντας μόνο το νομό Κιλκίς από όλη την παραμεθόρια περιοχή), αφού ακολούθησαν οι εθνικές εκλογές, προέβη στις παρακάτω ενέργεις.

Συστήθηκε πενταμελής επιτροπή, η οποία ανέλαβε να παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.
Η επιτροπή απαρτίζεται από τους: Αξιμιώτη Ιωάννη, πρόεδρο του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ νομού Κιλκίς, Ιντζέλη Νικόλαο, γενικό γραμματεά του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ νομού Κιλκίς, Ταταρίδη Δημήτριο, πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων νομού Κιλκίς, Ταμουτσίδης Αλέξανδρος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ νομού Κιλκίς, Τσομπανίδης Κωνσταντίνος, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κιλκίς.
Στάλθηκε υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας, Πολιτικά Κόμματα, και σε όλους τους φορείς του νομού, με το οποίο επαναφέρεται το αίτημα μετά τις εκλογές για τον χαρακτηρισμό του νομού ως παραμεθόρια περιοχή, επειδή αποσύρθηκαν όσα νομοσχέδια δεν ψηφίσθηκαν από την προηγούμενη Βουλη -όπως το νομοσχέδιο που προτεινόταν ως παραμεθόριοι οι νομοί Σερρών και Δράμας-, και με το οποίο ζητάμε να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας, όπως μας μεταφέρθηκε την ημέρα της απεργίας στο νομό στις 17 Αυγούστου, για το δίκαιο του αιτήματος μας και την άμεση ικανοποίησή του.
Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007, η επιτροπή του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, είχε συναντήσεις με τον Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη και τους βουλευτές κ. Σάββα Τσιτουρίδη και Γιώργο Φλωρίδη, στους οποίους επανέφερε το αίτημα για το χαρακτηρισμό του νομού ως παραμεθόρια περιοχή, όπως και να υλοποιήσουν τη δημόσια δέσμευσή τους στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις 17 Αυγούστου 2007, καθώς και στη συγκέντρωση των φορέων του νομού την ίδια ημέρα στο Δημαρχείο Κιλκίς, ότι θα βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα ώστε να χαρακτηρισθεί ο νομός ως παραμεθόρια περιοχή.
Οι τρεις βουλευτές του νομού, διαβεβαίωσαν ότι η δημόσια δέσμευσή τους ισχύει, και θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις στα δύο αρμόδια Υπουργεία, για την ένταξη του νομού στις παραμεθόριες περιοχές, πιέζοντας να υπάρξει ρύθμιση στα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσει το Υπουργέιο Εσωτερικών (αρμόδιο για το χαρακτηρισμό των παραμεθορίων περιοχών και στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομίας για το οικονομικό σκέλος), μετά τη συγκρότηση και την έναρξη λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών από τις οποίες περνούν τα νομοσχέδια για τη βουλή.
Μετά από τις ενέργειες αυτές το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ νομού Κιλκίς παρακολουθεί άμεσα τις εξελίξεις, αναμένει την έναρξη λειτουργίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών, την κατάθεση νομοσχεδίων του Υπουργέιου Εσωτερικών, και εάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (Νοέμβριος), δεν υπάρξει κινητικότητα και ικανοποίηση του αιτήματος, τότε θα προβεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δυναμικές παρεμβάσεις, όπως α υτές προτάθηκαν στη συνάντηση των φορέων και των  Πρωτοβάθμιων Σωματείων στις 17 Αυγούστου 2007.
Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ νομού Κιλκίς, καλεί πλέον όλους τους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, σε αγωνιστική ετοιμότητα.