Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 2:14:03 μμ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2008 04:51

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα

Ξεκινά την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008 η υποβολή αιτήσεων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την είσπραξη του ειδικού εποχιακού βοηθήματος, από τους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
Για πρώτη φορά φέτος οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλον χώρο, οι δικαιούχοι οφείλουν να εμφανιστούν μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΚΠΑ2 ή την ΤΥ του ΟΑΕΔ, με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και την άδεια διαμονής (όπου απαιτείται) για να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος. Η τελευταία ημέρα για την εμφάνιση στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προς είσπραξη του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι (σύμφωνα με το νόμο) η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008.

Ποιοι δικαιούνται να λάβουν
το ειδικό εποχιακό βοήθημα
Το ειδικό εποχιακό βοήθημα δικαιούνται να λάβουν τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ.
Τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/ 89, η άσκηση των οποίων δικαιολογεί την καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα εξής: Οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών-ανυψωτικών- οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτης. Επίσης, δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι συνταξιούχοι, που κατά το έτος 2007 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2008, και εάν η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ, η οποία για το έτος 2008 ανέρχεται στο ποσό των 477,29 ευρώ.
Προϋποθέσεις χορήγησης (ημερομίσθια)
Προκειμένου να λάβουν το ειδικό εποχιακό βοήθημα, οι δικαιούχοι των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις:
Ι. Οικοδόμοι
1. Να έχουν πραγματοποιήσει 95-210 ημέρες εργασίας μέσα στο 2007. Καθώς στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών, ούτε να απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
3. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
ΙΙ. Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1. Να έχουν πραγματοποιήσει το 2007 από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει το 2007 να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
3. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το 2007 να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
ΙΙΙ. Πρόσθετες προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες:
1. Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου:  Να έχουν πραγματοποιήσει το 2007 από 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2007, τουλάχιστον 75 ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2007.

Πώς ορίζεται το ύψος
του ειδικού εποχιακού βοηθήματος
Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται κατά επάγγελμα ως εξής:
Οικοδόμοι: στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Σμυριδεργάτες: στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές και βοηθοί χειριστές κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου και κινηματογράφου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου: στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.