Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 10:55:47 μμ
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 08:10

«Ημέρες Απασχόλησης»

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α, ως μέλος της Κοινοπραξίας Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας, θέλοντας να ανταποκριθεί καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής για μια πιο ουσιαστική σύνδεση των ανέργων με την αγοράς εργασίας, διοργανώνει για πρώτη φορά στο Κιλκίς «Ημέρες Απασχόλησης», την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (10:00 – 20:00), στο κέντρο «Κήπος» στο Κιλκίς.


Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει σε επικοινωνία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται δυναμικά στην τοπική αγορά με τα μελλοντικά τους στελέχη, απευθύνεται δε σε όλους, άνεργους, γυναίκες, φοιτητές, εργαζόμενους, σε όλους όσους έχουν τα προσόντα να απασχοληθούν στις πολλές και σημαντικές τοπικές επιχειρήσεις, σε όσους, είτε εργάζονται είτε όχι, ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για οτιδήποτε αφορά τη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και στα τμήματα προσωπικού των επιχειρήσεων που θέλουν να προβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε ένα δυναμικό κοινό, που αποτελείται από τα στελέχη του αύριο.
Ο νομός Κιλκίς διαθέτει πληθώρα πτυχιούχων αλλά και δυστυχώς ανέργων ή και υποαπασχολούμενων, που αποτελούν εν δυνάμει εργατικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών, με εξειδικευμένες γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση, οξεία κρίση και αντίληψη. Ας βοηθήσουμε όλοι, αυτό το δυναμικό να το εμψυχώσουμε, να το υποστηρίξουμε, να το αξιοποιήσουμε.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα (6 – 8 μ.μ.) όπου θα παρουσιασθούν εισηγήσεις με θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, την επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα χρηματοδότησης, τους τρόπους προσέγγισης και επιλογής προσωπικού, τις τεχνικές εξεύρεσης εργασίας κ.λπ. 
Η παρουσία των επιχειρήσεων, συμβατή άλλωστε με την φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα είναι αμφίδρομα θετική τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τις επιχειρήσεις, καθόσον θα αναδείξει το ενδιαφέρον τους για το ενδογενές ανθρώπινο δυναμικό και θα εξασφαλίσει μεταξύ άλλων άμεση επαφή με υποψηφίους εργαζομένους, συλλογή σημαντικού αριθμού βιογραφικών για εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων τους, κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε θέσεις εργασίας, αλλά και ένας είδος έρευνας της τοπικής αγοράς εργασίας και των τάσεων και δεδομένων που δημιουργούνται.