Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024, 10:35:12 μμ
Τρίτη, 02 Ιουνίου 2009 15:28

Κ. Κιλτίδη : Κανονισμός αλιείας στον Θερμαϊκό

Υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη και προωθήθηκε προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Προεδρικό Διάταγμα περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού.
Με το ανωτέρω Διάταγμα καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 189/1978 και λαμβάνονται εκ νέου μέτρα που αφορούν τα επιτρεπόμενα εργαλεία και τις μεθόδους αλιείας στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.


«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατά τη συνέχειά τους, αισθάνονται βαθύτατα ικανοποιημένοι που με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και των κλάδων της αλιείας πετύχαμε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας στους κόλπους της Θεσσαλονίκης και του Θερμαϊκού, με προτάγματα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και την τήρηση κανόνων σε ότι αφορά τη δραστηριότητα όλων των κατηγοριών αλιέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.  Ύστερα από τρεις ολόκληρες δεκαετίες ήλθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου για νέες τομές στο θαλάσσιο και αλιευτικό χώρο που διασφαλίζονται με την εφαρμογή του Π.Δ. και που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης των αλιευτικών μας πόρων  με μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων αναφορικά με την οριοθέτηση ζωνών αλιείας και τις επιτρεπόμενες περιόδους άσκησής της » δήλωσε ο κ. Υφυπουργός ενώ τόνισε ότι το υπό έκδοση Π.Δ. θα δώσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και μελέτη στον τομέα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην  κατά το δυνατόν επάρκεια αλιευμάτων. Συμπληρωματικές δράσεις θα ολοκληρώσουν αυτό που προσδοκούν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής» σημείωσε ο κ. Κιλτίδης.